Home / Agenda / UN Day - Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

UN Day - Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

20 oktober 2017

Vandaag ben ik hier om naar jullie te luisteren.

Jullie hebben immers een belangrijke en actieve inspraak bij het uittekenen van onze ontwikkelingsplannen.

Ik verneem graag hoe jullie zich willen inzetten voor HET grote project van de komende jaren: de duurzame ontwikkeling.

Als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - de zogenaamde SDG’s - besef ik steeds meer dat de jeugd nauw moet betrokken worden bij deze grootse onderneming.

Sedert zijn oprichting heeft de UNO bouwstenen geleverd voor vrede en veiligheid, voor hechte internationale samenwerking en voor solidariteit op vele gebieden.

Ondertussen is de aandacht voor economische en sociale ontwikkeling nog toegenomen, ook voor onderwijs en cultuur, gezondheidszorg, hulp bij humanitaire noden, afspraken inzake milieu en klimaat, en voor nog vele andere domeinen.

Actuellement, l’Agenda 2030 s’inscrit dans cette continuité avec les 17 Objectifs de Développement Durable, et avec le message principal que personne ne peut être laissée pour compte, nobody should be left behind.

Cette approche de base nous amène à oeuvrer en faveur des personnes fragiles et vulnérables, dans tous les secteurs de développement. C’est à ceux qui n’ont pas de voix, que nous devons donner une voix.

Je m’engage dans ce cadre à défendre les Objectifs de Développement Durable, avec une attention toute particulière pour la santé et l’éducation, sans vouloir diminuer ou relativiser l’importance des autres objectifs.

En matière de santé, j’insiste entr’autres  sur la question de la malnutrition des enfants. Celle-ci n’aura pas seulement des effets néfastes sur le développement individuel de l’enfant, qui ne pourra pas aller à l’école par exemple. Elle risquera également d’avoir un impact négatif sur la croissance économique et sur le développement d’un pays tout entier.

En Ethiope et au Laos je pouvais observer comment l’UNICEF promeut un repas par jour dans les écoles pour s’assurer que les enfants reçoivent un minimum de protéines.

Tijdens mijn terreinbezoeken in Afrika en in Azië, was ik ook getroffen door de moeilijke situaties waaraan de bevolking soms was blootgesteld. In het ene geval waren de omstandigheden waarin moeders moesten bevallen erg primitief; elders viel het me op dat een klein medicijnenkastje als apoteek voor een ganse wijk moest dienen.

J’estime en outre qu’il y a lieu de sortir de l’ombre la problématique de la santé mentale. Globalement parlant, les problèmes psychiques tels la dépression ou le burn-out se trouvent parmi les causes principales d’un affaiblissement de fonctionnement des individus. Dans un camp de réfugiés en Jordanie, je voyais des enfants souffrant de traumatismes, causés par la guerre et provoquant probablement des sequelles, longtemps encore après la fin du conflit.

Concernant l’éducation, il n’importe pas seulement d’améliorer et de multiplier les infrastructures scolaires, il faut surtout veiller à la qualité de l’enseignement et à la formation des professeurs.

Dans certains pays, il est absolument nécessaire de continuer à oeuvrer pour un meilleur accès des jeunes filles à l’enseignement. Il n’est pas toujours évident non plus que les élèves puissent se procurer des livres ou avoir accès à l’internet.

L’éducation forme d’ailleurs un ingrédient essentiel du développement, dans toutes les sociétés.

Dans le même ordre d’idées, il est opportun d’investir dans le rôle économique et social de la femme.

Moeten wij dan niet blij zijn en ons gelukkig prijzen met de kansen die wij hebben: we leven in een omgeving die al vele decennia van oorlog gespaard is, waar vlotte en nabije toegang tot medische zorgen en geneesmiddelen verzekerd is, waar ruime mogelijkheden voorhanden zijn op het vlak van vorming en onderwijs. Voor ons is schoolbezoek heel normaal. Ik zeg het ook aan mijn kinderen: weest blij dat jullie examens kunnen afleggen. We moeten ook geen kilometers afleggen om verzorging te krijgen.

Beste studenten,

Agenda 2030 behoort jullie toe.

Jullie maken deel uit van die Agenda.

Jullie zijn de leiders van morgen.

Daarom moedig ik jullie aan om mee te denken over de verdere invulling van deze ambities, om een eigen vertaling te geven aan de SDG’s en zodoende kansen te verhogen voor hun omzetting in de praktijk.

Jullie stem én jullie inzet zijn dus van cruciaal belang. Zij verdienen gehoord en aangemoedigd te worden.

Tijdens mijn ontmoeting, gisteren, met een tiental jongeren uit diverse Vlaamse en Franstalige jeugdorganisaties, bleek overduidelijk hoezeer zij geloven in duurzame ontwikkeling en hoe sterk zij zich willen inzetten, op vele terreinen, voor sensibilisering én voor actie. Ook omdat zij maar al te goed beseffen hoe belangrijk en dringend de daadwerkelijke toepassing van deze doelstellingen wel is.

Bovendien werd veel nadruk gelegd op onderlinge communicatie en op de bundeling van krachten, van overheid én van het maatschappelijk middenveld, om de realisatie van de doelstellingen dichterbij te brengen.

Ce message positif, de confiance et d’espérance est formulé également par le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui nous rappelle que nous avons les outils et les ressources nécessaires pour relever les défis et pour donner à tous les peuples la possibilité de vivre dans la dignité.

Il est important ét réjouissant de constater que vous aussi continuez à vous faire entendre.

Il est d’autant plus rassurant de savoir que les idéaux du développement durable vous y inspirent.

Je vous remercie, ik dank u.