Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het Staatsbanket aangeboden door Zijne Excellentie Moon Jae-In, President van de Republiek Korea

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het Staatsbanket aangeboden door Zijne Excellentie Moon Jae-In, President van de Republiek Korea

26 maart 2019

Mijnheer de President,

Koningin Mathilde en Ikzelf danken u voor uw warme ontvangst en voor de mooie woorden die u zonet tot ons hebt gesproken. Wij voelen ons eens te meer bevoorrecht hier te gast te zijn. Wij zijn zeer verheugd om de grootsheid van uw cultuur en de schoonheid van uw natuur te herontdekken. De unieke kleuren van de Goryeo celadon, de exquise smaken van uw koninklijke keuken, de melodieuze geluiden van Gayageum instrumenten ... Mochten we maar langer blijven !

Wat ons opvalt elke keer dat we hier komen, is Korea’s transformatie. In het Land van de Ochtendkalmte is er voortdurend verandering, langzaam maar zeker. Gebaseerd op een rijke geschiedenis en eeuwenoude tradities kijkt Korea resoluut naar de toekomst.

In de loop van haar geschiedenis heeft de Koreaanse bevolking vele beproevingen en tegenkantingen gekend, maar telkens opnieuw heeft zij uitzonderlijke moed en veerkracht getoond. Ik geloof dat deze innerlijke kracht het geheim is van uw snelle ontwikkeling, uw geslaagde integratie in de wereldeconomie en uw huidige positie op het wereldtoneel.

Het is met dezelfde overtuiging dat u zich met succes engageert voor multilateralisme en regionale integratie. U slaagt er eveneens in om uw diep gevoel voor perfectie en excellentie te laten samengaan met de zoektocht naar een zo groot mogelijk welzijn voor iedereen.

Mijnheer de President,

We zijn aangedaan door uw hernieuwde uitdrukking van dankbaarheid voor onze bijdrage tijdens de Koreaanse Oorlog. Deze ochtend hebben we aan het Nationale Herdenkingsmonument hulde gebracht aan alle soldaten die hun leven hebben gegeven, en aan alle slachtoffers van die oorlog. Wij delen eenzelfde vastberadenheid om te ijveren, waar dan ook ter wereld, voor vrede, welvaart en de verdediging van democratische waarden.

Wij wensen onze steun uit te spreken voor uw niet-aflatende inspanningen voor vrede en stabiliteit op het Koreaanse Schiereiland. We verwelkomen het succes van de recente topontmoetingen tussen het Noorden en het Zuiden, waarvoor de verdienste in grote mate bij u ligt.

Mijnheer de President,

De relaties tussen onze beide landen zijn de laatste decennia steeds sterker geworden. De economische samenwerking werd intenser, dankzij grote Belgische bedrijven die steeds actiever worden in Korea, en het groeiende aantal Koreaanse bedrijven die hun weg vinden naar België. Het Vrijhandelsakkoord met de Europese Unie heeft ontegensprekelijk voordelen gebracht voor onze beide landen.

Onze academische relaties bloeien intussen ook. De Ghent University Global Campus in Songdo, het Koreaans taalonderwijs in België en de vele samenwerkingsakkoorden tussen onze instellingen van hoger onderwijs en onze onderzoekscentra getuigen hiervan.

In het culturele domein verwelkomen we jaarlijks buitengewone, jonge Koreaanse muziektalenten op de Koningin Elisabethwedstrijd. Korea excelleert niet enkel in haar eigen traditionele muziek, maar eveneens door het voortreffelijke niveau van haar vertolkers van Europese klassieke muziek.

Haar identiteit als een moderne staat komt ook in vele andere artistieke domeinen naar voren. Haar literatuur, bijvoorbeeld, en uiteraard K-pop, dat de harten van vele jongvolwassenen in België heeft gewonnen, zoals ook in de rest van de wereld. Dit is ook waarom wij zeer verheugd zijn met de aanwezigheid van een Koreaans Cultureel Centrum in Brussel. Het is een echt uithangbord voor Korea in het hart van de Belgische en Europese hoofdstad.

Mijnheer de President,

Het doet de Koningin en ikzelf, en alle leden van onze delegatie, bijzonder veel genoegen dat wij de diepe vriendschap tussen onze beide landen vandaag mogen vieren. We danken u in het bijzonder voor uw inspanningen voor het succesvol verloop van ons bezoek.

Zoals we gisteren tijdens het bezoek aan het Meubelmuseum hebben mogen vaststellen, achter elke deur in dit land schuilt een uitnodiging om binnen te komen. Het is een uitnodiging om uw land te ontdekken in al haar schoonheid en diversiteit, een uitnodiging om te delen en uit te wisselen. Ik hoop dat we de deuren van onze harten op eenzelfde manier kunnen openstellen.

Moge de voorspoed van onze beide volkeren bloeien op de solide basis van deze hechte vriendschap. In die overtuiging vraag ik u op te staan om een toast uit te brengen. (…)

Dames en heren, mag ik u vragen het glas met mij te heffen op de gezondheid van de President en van de Eerste Dame. Op de altijddurende vriendschap tussen onze beide landen.

 

Enkel het gesproken woord telt.