Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op de lunch aangeboden door Zijne Excellentie Xavier Bettel, Eerste minister van het Groothtogdom Luxemburg

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op de lunch aangeboden door Zijne Excellentie Xavier Bettel, Eerste minister van het Groothtogdom Luxemburg

16 oktober 2019

Koninklijke Hoogheid,
Mijnheer de Eerste Minister, Dames en Heren Ministers,
Dames en Heren,

Het dorpje Bourglinster, waar we ons bevinden, oogt op het eerste gezicht gemoedelijk en kalm. Dat geldt in zeker opzicht ook voor onze landen. Maar het kasteel, dat dit dorp in de voorbije duizend jaar heeft voortgebracht, maakt een overweldigende indruk door zijn grootsheid, zijn stabiliteit en zijn verfijnde architectuur. Binnen zijn muren vertoont het tegelijk een uitgesproken dynamisme en – getuige uw uitnodiging voor deze lunch – een uitgesproken engagement en openheid ten aanzien van de externe wereld.

Elk van deze troeven kenmerkt ook het DNA van het Groothertogdom, en maakt uw land tot wat het vandaag is. De combinatie van soliditeit met ambitie, openheid en een sterk aanpassingsvermogen, zijn de basis voor een toekomstgericht sociaal-economisch dynamisme. De huidige aanpak die Luxemburg voorstaat, reflecteert bovendien een prachtige harmonie tussen economische vrijheid, sociale inclusie en duurzaamheid.

Het is op die harmonische en tegelijk ambitieuze visie dat we de invulling van dit Staatsbezoek samen hebben opgebouwd. Onze gemeenschappelijke activiteiten rond een duurzame en circulaire economie, het bouwen aan een technologisch onderbouwde financiële architectuur in het belang van onze burgers, het bundelen van onze krachten in audiovisuele creatieve projecten, en een gedurfde en nieuwsgierige blik op de ruimte, zijn thema’s waarrond we deze drie dagen ervaringen uitwisselen.

Het permanente overleg tussen overheden, bedrijven en kenniscentra, dat Uw land kenmerkt, is de beste methode om een solide ecosysteem in stand te houden, waarin elk zijn dromen en projecten kan waarmaken. Deze aanpak, gepaard met flexibiliteit, mondt uit in duurzame oplossingen die de welvaart en het welzijn van de burgers ten goede komen.

Geen enkel land kan zich vandaag veroorloven op zijn lauweren te rusten. De uitdagingen van het moment en van de toekomst vergen permanente vindingrijkheid. Een efficiënte en multimodale mobiliteit, de energiebronnen, de klimaatverandering, werkgelegenheidscreatie en permanente vorming, de digitalisering van de economie en van de maatschappij, de wereldcompetitie voor technologische en innovatieve uitmuntendheid, het moderniseren van de gezondheidszorg, het opbouwen van een nieuw educatief systeem met aandacht voor new skills… Allen vergen zij snelle maar structurele oplossingen op maat.

Door onze kennis en ervaringen te delen, kunnen wij in elk van deze domeinen onze positie versterken. Dit doen we ook in het belang van een sterk en toekomstgericht Europa, zoals wij er samen van bij het begin de contouren van hebben uitgedacht.

Ik dank u voor uw hartelijke gastvrijheid en openheid, en kijk ernaar uit om met u uit te wisselen over hoe wij, net als Bourglinster, in een geest van vrede en de harmonie bouwwerken kunnen optrekken die onze uitgesproken en gedurfde ambities kunnen schragen.

 

 

Enkel het gesproken woord telt.