Home / Agenda / SDG - Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

SDG - Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

21 november 2017

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

Ondernemers voor Ondernemers

Colloquium “SDGs: gaat het wel de goede richting uit?”

Brussel, 21 november 2017

 

 

Mijnheer de Vice-Eerste Minister,

Dames en heren, 

Met genoegen neem ik deel aan de gedachtewisseling over het engagement van het bedrijfsleven voor de daadwerkelijke uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We staan immers voor grote uitdagingen en dringende opdrachten. Agenda 2030 is niet morgen, maar vandaag. 

Indien we van deze agenda werk willen maken, moeten we ons nu al durven afvragen of we goed bezig zijn, of onze inspanningen de goede kant opgaan.

Ontwikkeling belangt ons allen aan. Ze houdt verband met talrijke aspecten van ons leven, ze overstijgt de Noord-Zuidrelatie.

 On ne peut cependant se satisfaire de bonnes formules, même si celles-ci sont d’un certain secours. Elles devront aller de pair avec une mise en œuvre effective et concrète des objectifs durables.

Je souhaite vivement y contribuer dans l’exercice du mandat que le Secrétaire Général des Nations Unies m’a confié. À mes yeux, la santé et l’éducation revêtent une grande importance. Ce sont deux ingrédients essentiels et irremplaçables du développement durable.

 Dans le même contexte, les personnes fragilisées et vulnérables méritent une attention particulière. Je pense notamment aux enfants, aux jeunes filles, ou aux personnes qui souffrent d’une maladie mentale. N’abandonner personne à son sort, ne laisser personne au bord du chemin, voilà les messages forts des SDGs, voilà l’ambition de l’agenda 2030.

 Die bekommernis voor inclusieve ontwikkeling, waar iedereen beter van wordt, zal onze inspanningen ongetwijfeld in de goede richting sturen.

 Gezondheid en onderwijs of opleiding zullen ook vandaag ter sprake komen. Het aanleren van technische vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling staan voorop; maar ook medische verzorging, psychosociale begeleiding, verbetering van watersystemen en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, maatregelen tegen ondervoeding, speciale aandacht voor kwetsbare vrouwen. Het valt op hoe sterk deze doelstellingen aanwezig zijn in bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden die in Afrika op het getouw worden gezet.

 Ik stel overigens vast dat steeds meer bedrijven in vele opzichten het voortouw nemen. Deze dynamiek is al eerder ingezet door het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemerschap wordt hier gedreven door de overtuiging dat economisch succes kan worden gekoppeld aan sociale vooruitgang. Zodoende worden waarden en ambities gedeeld.

 Zo ook leveren ondernemingen krachtige hefbomen voor duurzame ontwikkeling. We stellen vast dat de klassieke ontwikkelingssamenwerking met het Zuiden geleidelijk aan een nieuwe invulling krijgt.

 We zullen alle kansen benutten voor verfrissend en dynamiserend ondernemerschap. Vooral jonge en levendige krachten in de ontwikkelingslanden kunnen het verschil maken.

 Bij de recente uitreiking van de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika hebben we zeer dynamische en sociaal gevoelige tech-ondernemers ontmoet die informatie verspreiden over landbouw en onderwijs, en online rechtshulp bieden. Ik was bijzonder getroffen door de resultaten die zij met innovatieve middelen bereiken en die een gunstige impact hebben op het welzijn van de bevolking.

 De Belgische bedrijven die de tweejaarlijkse prijs van Ondernemers voor Ondernemers ontvingen, konden dan weer aantonen hoe opleidingsprogramma’s en mobiliteitsverbetering belangrijke motoren voor ontwikkeling zijn. Nieuwe ontwikkelingsmodellen worden uitgetest, creativiteit staat centraal. Telkens weer wordt het bewijs geleverd dat ondernemerschap een sleutel voor verandering en ontwikkeling is.

 De verdienste van de privésector en van de niet-gouvernementele organisaties die ermee samenwerken, bestaat erin dat ze de hand reiken aan bedrijven uit het Zuiden. Op die wijze worden synergiën en wisselwerkingen tot stand gebracht, die tot win-winsituaties kunnen leiden.

 En effet, nous avons besoin d’un canal qui facilite le contact avec de possibles partenaires dans le Sud et qui permet d’explorer les possibilités de financement et de coopération. Nous parlons ici d’entrepreneurs dans le sens le plus large du terme, incluant donc ceux qui font du volontariat ou qui produisent un travail de réflexion.

 Les objectifs de développement durable nous procurent un cadre et des stimulants pour soutenir cette dynamique, mais aussi pour assortir celle-ci de certaines modalités. Nos efforts seront d’autant plus efficaces qu’ils reposent sur des fondations stables. 

Goede partnerschappen zijn eveneens van groot belang. Enkel als éénieder zich inzet en samenwerkt, zullen we kunnen garanderen dat niemand achterblijft, dat ‘nobody is left behind’. 

Zoals ik bij aanvang zei, is dit inderdaad de grote ambitie van Agenda 2030. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat de gedachtewisselingen van vandaag voor inspiratie en actie zullen zorgen, en de goede richting zullen uitgaan.

 

Ik dank u.

Je vous remercie.