Home / Agenda / Paleis der Natie

Paleis der Natie

15 november 2021

Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola wonen de plechtigheid bij ter gelegenheid van Koningsdag in het Paleis der Natie. Dit jaar is het thema 100 jaar vrouwen in de Belgische politiek. De plechtigheid wordt georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale regering.