Home / Agenda / Eedaflegging

Eedaflegging

17 maart 2020

Zijne Majesteit de Koning ontving vanmorgen mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister, in audiëntie in het Paleis te Brussel. De Koning aanvaardde het ontslag van de regering. Mevrouw Wilmès heeft de Koning de namen van de Ministers van de nieuwe regering voorgelegd. De leden van de regering hebben de eed afgelegd deze voormiddag om 11 uur in het Paleis te Brussel. De lijst van de Ministers die door de Koning benoemd zijn, luidt als volgt: 

Mevr. S. WILMES

Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Dhr. K. GEENS

Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen en Minister van Europese Zaken

Dhr. A. DE CROO

Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Dhr. D. CLARINVAL

Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenaren­zaken, belast met de Nationale Loterij en Weten­schaps­beleid

Dhr. P. DE CREM

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Mevr. M. DE BLOCK

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie

Dhr. D. BACQUELAINE

Minister van Pensioenen

Mevr. M. C. MARGHEM

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Dhr. F. BELLOT

Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Dhr. D. DUCARME

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden   

Dhr. Ph. DE BACKER

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Mevr. N. MUYLLE

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Dhr. Ph. GOFFIN

Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie