Home / Agenda / Degen Des Konings

Degen Des Konings

5 oktober 2021

De Koning reikt dit jaar de Degen des Konings uit aan Onderluitenant van het Vliegwezen Matthieu de Maere d’Aertrycke. De Degen wordt toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de eerste drie studiejaren aan de Koninklijke Militaire School. 

De Degen is de officierssabel van het Belgisch leger met geheel uitgesneden en verguld gevest en met dof en blinkend gedemaskeerde kling. Op de schede draagt de degen aan de ene kant een Belgisch wapenschild als oplegsel en aan de andere kant het Koninklijk monogram en de Koninklijke kroon met het opschrift Degen van de Koning 2021. In de KMS kunnen de leerlingen beloond worden met een aantal prijzen. De meest prestigieuze prijs is zonder twijfel de Degen des Konings.