Home / Agenda / Degen des Konings

Degen des Konings

3 oktober 2019

Zijne Majesteit de Koning reikt de Degen des Konings uit aan Onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Jens Parisis. De Degen des Konings is de hoogste onderscheiding toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de Koninklijke Militaire School op het einde van het tweede of derde schooljaar.