Home / Agenda / Bezoek aan het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen

Bezoek aan het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen

15 september 2021
Verviers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen van juli. Ze krijgen in het Stadhuis van Verviers een stand van zaken van de betrokken diensten over de huidige situatie en de lopende en toekomstige acties ter ondersteuning van de lokale bevolking, in aanwezigheid van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, en Minister-President van het Waals Gewest Elio Di Rupo. Ze ontmoeten vervolgens in Ensival lokale handelaars, vertegenwoordigers van het Rode Kruis, van Defensie en van enkele hulpverenigingen. De Vorsten verplaatsen zich ten slotte naar Esneux waar ze een bezoek brengen aan het Koninklijk Atheneum dat zich in moeilijke omstandigheden heeft klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar.