Home / Agenda / Audiëntie

Audiëntie

19 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers de heer Patrick Dewael en van de Senaat mevrouw Sabine Laruelle in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. De Koning heeft hen gevraagd de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering. Zij hebben deze opdracht aanvaard. Zij zullen ten laatste op 9 maart verslag uitbrengen aan de Koning.