Veelgestelde vragen

 1. Hoe ziet een normale werkdag van de Koning eruit?
 2. Wat is de rol van de Vleugeladjudanten en de Ordonnansofficieren?
 1. Hoe ziet een normale werkdag van de Koning eruit?

  De activiteiten van de Koning zijn zeer uiteenlopend, gaande van audiënties op het Paleis tot Staatsbezoeken in het buitenland.
  In het algemeen begint een normale werkdag van de Koning om 9.00 u. Hij heeft dan al een aantal voorbereidende dossiers en stukken doorgenomen, evenals de kranten. De Koning komt vanuit zijn residentie Belvédère naar het Paleis te Brussel, ofwel vertrekt hij met een bestemming buiten Brussel.

  Zijn officieel bureau is in het Paleis te Brussel gevestigd. Hij pleegt er overleg met zijn medewerkers, ontvangt er de Eerste Minister, politici, vertegenwoordigers van de economische, sociale en culturele sectoren, en Staatshoofden of andere buitenlandse personaliteiten op bezoek, evenals de geloofsbrieven van Ambassadeurs. Hij verleent er collectieve audiënties aan verdienstelijke groeperingen en plaatst er zijn handtekening onder talrijke wetten en Koninklijke Besluiten.

  De Koning verlaat het Paleis doorgaans niet voor 13u30. Na een korte lunch met de Koningin in het Kasteel Belvédère, bereidt hij de activiteiten van de volgende dag voor aan de hand van informatienota's en dossiers, en gunt zich zo mogelijk wat ontspanning met lectuur, wandelingen, contacten met zijn gezin en vrienden, of een rit met de auto of de moto.

  De activiteiten van de Koning in het land, al dan niet in het gezelschap van de Koningin, zijn veelvuldig en bieden hem de mogelijkheid tot rechtstreekse contacten met de bevolking. Gemeente- en bedrijfsbezoeken, liefst in een niet te formeel kader, komen regelmatig in zijn agenda voor. Maar ook een aanwezigheid op plechtigheden wordt vaak van hem verwacht en hier moet hij wel selectief zijn wegens hun groot aantal.

 2. Wat is de rol van de Vleugeladjudanten en de Ordonnansofficieren?

  De Vleugeladjudanten zijn hoofdofficieren of generaals (momenteel een 10-tal), gekozen door de Koning die, naast hun functie in de Krijgsmacht, belast worden met bepaalde specifieke taken in opdracht van de Vorst. Zo vertegenwoordigen ze de Koning op manifestaties of plechtigheden waarop hij niet aanwezig kan zijn en voor dewelke hij op die manier zijn belangstelling wenst te betuigen.

  De Ordonnansofficieren zijn jonge officieren, gekozen door de Koning, en die, naast hun functie binnen de Krijgsmacht, volgens een beurtrol gedurende één week permanent ter beschikking staan van de Vorst. Ze zijn in principe met zes om deze dienst te verzekeren volgens een beurtrol.
  De Ordonnansofficier is een vertrouwenspersoon die 24 uur op 24 ten dienste staat van de Vorst. Hij bereidt de activiteiten van de Koning voor, licht hem in over alle aspecten die voor hem van belang kunnen zijn en vergemakkelijkt zoveel mogelijk zijn taak door hem verscheidene diensten te bewijzen.

  De Ordonnansofficier staat in principe in voor het onthaal van bezoekers en gasten van de Koning en kondigt ze ook aan. Hij vergezelt de Koning in al zijn verplaatsingen, zowel in binnen- als buitenland met uitzondering van activiteiten die louter privé zijn. In dat geval verzekert hij de permanentie op het Kasteel Belvédère zodat de Koning via hem steeds kan worden bereikt.

  De dienstrol van de Vleugeladjudanten en van de Ordonnansofficieren wordt opgesteld door het Militair Huis van de Koning.