Geschiedenis

De onafhankelijkheid van België werd uitgeroepen in 1830 maar de monarchie werd pas in 1831 gesticht. Leopold I, prins van Saksen-Coburg-Gotha, legt de eed af op 21 juli 1831 en wordt de eerste koning der Belgen.

België is een erfelijke constitutionele monarchie. De rol en de werking van de instellingen van het land, waaronder ook de monarchie, worden geregeld door de Grondwet. « Erfelijk » betekent dat de koninklijke functie, zoals zij in de Grondwet beschreven wordt, slechts kan worden uitgeoefend door een afstammeling van de eerste koning der Belgen, Leopold I.

De Koning, die door de Grondwet boven godsdiensten en ideologieën, boven politieke overtuigingen en debatten en boven economische belangen wordt geplaatst, is tegelijk de bewaker van de eenheid en de onafhankelijkheid van het land.

Leopold I
Koning der Belgen van 21/07/1831 tot 10/12/1865

Leopold II
Koning der Belgen van 17/12/1865 tot 17/12/1909

Albert I
Koning der Belgen van 23/12/1909 tot 17/02/1934

Leopold III
Koning der Belgen van 23/02/1934 tot 16/07/1951

Prins Regent Karel
Regent van 20/09/1944 tot 20/07/1950

Boudewijn
Koning der Belgen van 17/07/1951 tot 31/07/1993

Koning Albert II

Albert II
Koning der Belgen van 09/08/1993 tot 21/07/2013

Filip

Koning der Belgen van 21/07/2013 tot vandaag