Prinses Mathildefonds

Aandacht voor de kwetsbaarheid van mensen

“Verbondenheid bij jongeren versterken: de band van de jongeren met het leven herstellen”. (Prinses Mathildeprijs 2009)

Het Fonds werd opgericht met giften die werden ingezameld voor de sociale werken van HKH Prinses Mathilde naar aanleiding van haar huwelijk. Het heeft bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van mensen in onze samenleving. Elk jaar, in december, kent het Fonds de Prinses Mathildeprijs toe (waarde 10 000 €) aan een bijzonder initiatief dat, in België, de positie versterkt van een specifieke doelgroep. Naast de financiële steun, verleent de Prijs zichtbaarheid aan het project van de laureaat en erkent hij de waarde van het werk van alle mededingende verenigingen en organisaties.


Prijsuitreiking 2008

Doelpubliek :

Elke editie van de Prijs heeft een thema en mikt op een specifieke doelgroep.

  • 2001 : peuters en kleuters in een achterstandsituatie
  • 2002 : kinderen geconfronteerd met verlies
  • 2003 : jongeren op de tweesprong tussen kortsluiting en aansluiting
  • 2004 : vrouwen in het hart van de multiculturele samenleving
  • 2005 : vrouwen en economie : de kracht om de samenleving kleur te geven
  • 2006 : vrouwen en gezondheid
  • 2007 : kinderen en jongeren in hun relatie tot het opvoedingsgebeuren.
  • 2008 : ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen

Opvoeden is een complex samenspel tussen volwassenen, jongeren en kinderen en hun omgeving. Wanneer men de oorzaken van wangedrag, agressief of zelfs racistisch gedrag bij jongeren onderzoekt, stelt men vast dat deze symptomen vaak te wijten zijn aan een escalatie die op gang is gebracht door een gebrek aan “verbondenheid”, de afwezigheid van een band met zichzelf, met de anderen, met de maatschappij, met het leven…

Iedereen beschikt over troeven waarmee ze anderen kunnen helpen. Vaak is er heel weinig nodig – positieve relaties binnen de naaste omgeving, tussen jongeren onderling, tussen grootouders en kleinkinderen, tussen buren… – opdat het kind zich erkend voelt, “verbonden” met zijn omgeving. Dit zal hen helpen verantwoordelijke volwassenen te worden. Daarom moet de “verbondenheid” bij jongeren worden versterkt, als strategie om problemen te voorkomen en een optimale ontwikkeling te verzekeren.

De oproep 2009 nodigt de naaste omgeving van de jongeren, hun familie, buren, andere jongeren… die samen, in het kader van een georganiseerde structuur, originele projecten voorstellen die de talenten van de jongeren versterken en ertoe bijdragen dat de jongeren zich “verbonden” voelen met zichzelf, met de anderen, met hun materiële omgeving, de groep, de natuur of het leven.

De projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van deskundigen en door een jury van schoolgaande jongeren. De Prijs wordt op één december uitgereikt.

Contact:

Mevrouw Patricia Van Houtte
Opdrachthouder
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel.
Tel.: +32 (0)2-549.02.31
vanhoutte.p@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=191602&LangType=2067

www.prinsesmathildefonds.be