Prins Filipfonds

Het Prins Filipfonds, dat in 1998 werd opgericht op initiatief van Prins Filip, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, heeft als opdracht bij te dragen tot de bevordering van een permanente dialoog en uitwisseling tussen de Gemeenschappen van ons land.

Het Fonds wil uitwisselingen, ontmoetingen en dialoog tussen groepen burgers uit de verschillende Gemeenschappen mogelijk maken. Zo kan er over de taalgrenzen heen, en met respect voor elkaars eigenheid en cultuur, wederzijdse erkenning groeien.

Op dit ogenblik telt het Fonds vier projecten : Klavertje 3, Trialoog, Drie + en een project met journalisten.

Klavertje 3 (Intercommunautaire uitwisselingen voor lager en secundair onderwijs)

Klavertje 3 steunt projecten waarbij een klas uit een bepaalde Gemeenschap een klas ontvangt uit één of twee andere Gemeenschappen gedurende meerdere dagen.

Op die manier ontdekken de leerlingen elkaars culturele achtergrond en situatie, met respect voor elkaars eigenheid, via pedagogische, culturele, sportieve of familiale activiteiten.

Trialoog (Intercommunautaire uitwisselingen tussen studenten uit het hoger niet-universitair onderwijs)

Het Trialoog-programma van het Prins Filipfonds verleent financiële steun aan uitwisselingen tussen studenten uit het hoger niet-universitair onderwijs uit de drie Gemeenschappen.

Door een tijdje te studeren en te verblijven aan een hogeschool in het andere landsgedeelte, leren studenten elkaars achtergrond beter kennen en respecteren.

Ze maken kennis met een vertrouwde en toch verschillende cultuur, krijgen de andere landstaal beter onder de knie en leggen blijvende contacten aan de overkant van de taalgrens.

Zo schept Trialoog nieuwe perspectieven voor een beter begrip tussen de leden van de drie Gemeenschappen.

Drie + (Intercommunautaire uitwisselingen in de non-profitsector)

Het programma Drie + ondersteunt uitwisselingen, ontmoetingen en dialoog tussen groepen burgers uit de verschillende Gemeenschappen. Er wordt financiële steun verleend aan allerlei intercommunautaire projecten, zoals studiedagen, colloquia en seminaries, terreinbezoeken, uitwisselingsprogramma's en gemeenschappelijke activiteiten.

Zo kunnen creatieve ideeën, originele realisaties en nieuwe beleidsinstrumenten zich verspreiden over de drie Gemeenschappen en groeit er waardering en erkenning voor denkwerk en vernieuwende praktijken over de taalgrenzen heen.

Het programma richt zich tot niet-commerciële verenigingen en instellingen, zowel van publieke als van privé-aard (met uitzondering van scholen).

Dat zijn bijvoorbeeld lokale en provinciale overheden, socio-culturele verenigingen, milieuorganisaties, wijkcomités, jeugdorganisaties, actiegroepen, vrijwilligerswerkingen, migrantenorganisaties,culturele verenigingen, sportclubs en verenigingen uit de welzijnssector.

Uitwisseling van Journalisten

Sinds 2001 organiseert het Fonds eveneens uitwisselingen tussen journalisten uit de drie gemeenschappen.

Hierdoor kunnen journalisten, zowel uit de geschreven pers als van radio en televisie, gedurende een bepaalde tijd werken in een redactie van een andere gemeenschap. Indien ze dit wensen kunnen ze tevens voorafgaandelijk een taalcursus volgen.

Vanaf 2002 zal dit project uitgebreid worden met een tweede luik, in samenwerking met de Gemeenschappen.

Dit programma zal Belgische journalisten toelaten deel te nemen aan een uitwisseling met collega's uit Nederland.

Contact:

Prins Filipfonds
pa Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-549.61.91
Fax: +32 (0)2-512.31.18
www.prins-filipfonds.org
info@prins-filipfonds.org