Prins Albertfonds

FOD Kanselarij

Om de Belgische aanwezigheid op de buitenlandse markten te verstevigen, hebben onze ondernemingen behoefte aan bekwame, gemotiveerde medewerkers die zich vlot aan een nieuwe omgeving kunnen aanpassen.

Dat is precies waar het Prins Albertfonds naar streeft: toekomstige specialisten in buitenlandse handel en in internationaal management de kans geven om praktijkervaring op te doen, door ze een beurs aan te bieden die het grootste deel van hun kosten dekt.

Het Fonds stelt jonge kaderleden en ondernemingen een partnerschapformule voor die soepel is en die het al jaren uitstekend doet.

Het Prins Albertfonds werd opgericht in 1984.

Dat jaar besloten de Koning Boudewijnstichting en het Verbond van Belgische Ondernemingen om, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Prins van Luik, een initiatief op te starten dat moest herinneren aan de belangrijke inzet van Prins Albert voor de promotie van de Belgische export.

Sedert 1994 volgt Prins Filip, erevoorzitter van de B.D.B.H., de activiteiten van het Prins Albertfonds.

Contact:

Koning Boudewijnstichting
Secretariaat van het Prins Albertfonds (Vera Billen)
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-549.02.65
Fax: +32 (0)2-511.52.21
paf@kbs-frb.be
www.prinsalbertfonds.be