Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth

Koningin Elisabeth
FOD Kanselarij

Op basis van haar ervaring, opgedaan aan het front tijdens de Eerste Wereledoorlog, heeft Koningin Elisabeth in 1926 een geneeskundige stichting opgericht.

Het was de bedoeling het laboratoriumonderzoek te stimuleren, alsook de contacten te bevorderen tussen vorsers en ziekenhuisgeneesheren.

De kwaliteit van de relatie tussen deze beide actoren van de medische wetenschap is inderdaad bepalend voor het welzijn van de patiënten.

hans verleent de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) daadwerkelijke steun aan zeventien universitaire ploegen, verspreid over het ganse land.

De Stichting is bijzonder gericht op de neurowetenschappen en steunt vorsers die, met behulp van spitstechnieken zowel de normale als de gestoorde werking van het zenuwstelsel bestuderen (de slaap, de ontwikkelingsstoornissen, de schedeltrauma's, de ruggenmergletsels, het hersenverouderingsproces, de dementie, ...).

De onderzoeksprogramma's, gesteund door de G.S.K.E., genieten internationale bekendheid.

Prinses Astrid is Erevoorzitter van de vijftien leden tellende raad van beheer van de G.S.K.E.en wetenschappelijk comité, samengesteld uit leden van de verschillende medische faculteiten, occasioneel bijgestaan door buitenlandse experten, adviseert de raad van beheer.

Het comité evalueert de projecten die om de drie jaar ingediend worden na de oproep die de G.S.K.E. richt tot de universiteiten. De financiële steun aan de weerhouden projecten dekt in principe een periode van drie jaar.

De Stichting, ontstaan uit het doorzicht en de generositeit van Koningin Elisabeth en van enkele mecenassen die haar omringden, is steeds een krachtige katalysator geweest, en zal dat ook blijven, van de samenwerking tussen de universitaire researchteams van ons land.

Contact:

Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth
Maatschappelijke zetel en secretariaat
J. J. Crocqlaan 3
1020 Brussel
Tel.: +32 (0)2-478.35.56
Fax: +32 (0)2-478.24.13
fmre.gske@skynet.be
www.fmre-gske.be