Prinses Astrid

Prinses Mathilde

Prinses Astrid, Prinses van België, werd geboren te Brussel op 5 juni 1962. Zij is het tweede kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Na haar middelbare studies in Brussel, studeerde Prinses Astrid gedurende één jaar kunstgeschiedenis te Leiden, Nederland. Zij voltooide haar opleiding in Genève, aan het "Institut d'Etudes européennes", en in Michigan (Verenigde Staten).

Op 22 september 1984 trad Prinses Astrid te Brussel in het huwelijk met Lorenz , Aartshertog van Oostenrijk-Este, die Prins van België werd in 1995. De Prins werd geboren te Boulogne-Billancourt, op 16 december 1955.

Het Prinsenpaar heeft vijf kinderen, allen in België geboren: Amedeo (21 februari 1986), Maria Laura (26 augustus 1988), Joachim (9 december 1991), Luisa Maria (11 oktober 1995) en Laetitia Maria (23 april 2003).

Prinses AstridAls Erevoorzitster van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE), van de European Organisation on Research and Treatment of Cancer (EORTC) Charitable Trust en van de Wetenschappelijke en Medische Fondsen van de Koning Boudewijnstichting, legt Prinses Astrid zich toe op de ondersteuning van fundamenteel geneeskundig onderzoek in verscheidene domeinen

Tevens engageert ze zich voor de strijd tegen epidemieën en pandemieën, onder meer als Speciale Gezant van het Roll Back Malaria partnership (RBM) voor de strijd tegen malaria. Ook voor geweldslachtoffers zet de Prinses zich in, onder meer in het kader van de strijd tegen antipersoonsmijnen.

De Prinses heeft bijzondere aandacht voor diegenen in onze maatschappij die tussen de mazen van het net dreigen te vallen en ondersteunt initiatieven ten behoeve van kansarmen, in het bijzonder als deze alleenstaande moeders en laaggeschoo lde n ten goede komen.

Prinses Astrid en Prins LorenzPrinses Astrid staat ook open voor nieuwe initiatieven van andere verenigingen die zich inzetten voor humanitaire doeleinden in binnen- en buitenland.

Over haar sociale engagementen zei de Prinses tijdens het Women's Forum for Economy and Society te Deauville in Oktober 2007: “ I seek to respond to the need of vulnerable people, in particular the groups of citizens who risk falling thru the safety net, whether in Belgium or abroad, but refuse, however, to conform to the image of a ‘Lady of Charity'. Instead I seek to respond to the trust others put into me by activating a network of people and institutions which can bring about concrete results for the benefit of those who are in need of it .”

Eind juni 2009 heeft de Governing Board van het International Paralympic Committee (IPC) de benoeming geratificeerd van Prinses Astrid als lid van de IPC Honorary Board.

Eind januari 2010 deelde de vzw Damiaanactie mede dat Prinses Astrid het erevoorzitterschap had aanvaard van deze organisatie. Prinses Astrid volgt hiermede H.M. Koningin Fabiola op die te kennen gegeven had ontlast te willen worden van haar mandaat dat Zij gedurende vele jaren met veel toewijding en enthousiasme had uitgeoefend.

Sinds 22 november 1996 zetelt Prinses Astrid in de Senaat, als Senator van rechtswege. Zij werd tevens, op 22 mei 1997, lid van de krijgsmacht. Prinses Astrid is Kolonel bij de Medische Component.

Op 20 juni 2013 heeft het Sekretariaat van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op anti personeelsmijnen bekendgemaakt dat Prinses Astrid - als Speciaal Gezant van het Verdrag - deel uitmaakt  van een werkgroep die op diplomatiek niveau zal ijveren voor  de ondertekening van het Verdrag door Staten die tot dusver nog niet toegetreden zijn.

De Prinses neemt permanent deel aan de openbare activiteiten verwacht van de Koninklijke Familie.

Prins Joachim, Prinses Maria Laura, Prins Amedeo, Prinses Luisa Maria, Prinses Laetitia Maria, Prinses Astrid en Prins Lorenz

Verjaardag

Prinses Astrid is geboren op 5 juni 1962