Koningin Paola

Koning Albert II en Koningin Paola

 

Koningin Paola werd geboren als Prinses Paola Ruffo di Calabria op 11 september 1937 te Forte dei Marmi (Lucca) in Italië. Zij is de jongste van 7 kinderen van Prins Fulco Ruffo di Calabria, vlieger-held tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van Gravin Luisa Gazelli. Haar grootmoeder aan vaderszijde was de Belgische Laure Mosselman du Chenoy.

De Koningin bracht haar jeugd door in Rome, waar ze haar klassieke humaniora (afdeling Grieks-Latijnse) afrondde.

Op 2 juli 1959 huwde zij Prins Albert van België. Het echtpaar heeft 3 kinderen: Prins Filip (geboren op 15 april 1960), Prinses Astrid (geboren op 5 juni 1962) en Prins Laurent (geboren op 19 oktober 1963).

De Grondwet voorziet in geen bijzondere openbare functie voor de Koningin. Niettemin hebben alle Belgische koninginnen steeds een actieve rol gespeeld in het openbare leven. Zo staat de Koningin de Koning bij in het uitvoeren van zijn taken als staatshoofd: tal van bezoeken aan instellingen, contacten met de bevolking, plechtigheden in binnen- en buitenland, staatsbezoeken, audiënties van vertegenwoordigers van diverse groeperingen uit de samenleving en talrijke culturele en sociale activiteiten. De Koningin besteedt hierbij bijzondere aandacht aan haar rol van gastvrouw.

Naast deze activiteiten met de Koning, is de Koningin ook actief rond de thema's die haar nauw aan het hart liggen, voornamelijk op sociaal en cultureel vlak.

Sociale activiteiten

Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan burgers die wegens financiële problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien en die vaak ten einde raad een beroep op haar doen. De Koningin bezoekt regelmatig, op eigen initiatief of op uitnodiging, sociale organisaties en verzorgingsinstellingen in alle uithoeken van het land. Door deze contacten blijft zij op de hoogte van de behoeften en noden van de bevolking, alsook van de talrijke initiatieven die elk jaar in ons land op touw worden gezet om anderen te helpen.

Met de Stichting Koningin Paola die in 1992 werd opgericht, schenkt de Koningin speciale aandacht aan de integratie en vorming van jongeren. De acties van de Stichting Koningin Paola richten zich voornamelijk op deze 3 pijlers:

  • Concrete steun verlenen aan organisaties die hulp bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.
  • De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs die sinds 1997 originele projecten van leraren uit alle onderwijsniveaus en onderwijsnetten in de verf zet en beloont.
  • School van de Hoop (sedert 1999): een initiatief dat scholen uit moeilijke socio-economische milieus ondersteunt.

In april 2002 werd de Koningin erevoorzitster van Child Focus, een instelling van openbaar nut die zich toelegt op de opsporing van verdwenen kinderen, de strijd tegen seksueel misbruik en de steunverlening aan de betrokken ouders. Onder meer door haar internationale contacten, tracht de Koningin ook in andere landen het oprichten van dergelijke operationele centra te bevorderen.

Culturele activiteiten

De Koningin, die lang in Rome heeft gewoond, ontwikkelde al snel een speciale belangstelling voor esthetiek op allerlei vlakken:

Patrimonium

De Koningin besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming en de zorg van het Belgische patrimonium. Dit doet zij o.a. door middel van regelmatig bezoeken te brengen op het terrein, met name aan begijnhoven of industriële vestigingen uit het begin van de 19-de eeuw. Het is ook vanuit dit oogpunt dat de Koningin zoveel tijd besteedt aan de restauratie en de inrichting van de Koninklijke domeinen en residenties.

Ambachten

Zowel nieuwe als traditionele ambachtelijke kunst genieten de belangstelling van de Koningin. Zij moedigt de uitoefening en het onderwijs van ambachtelijke beroepen dan zo ook zoveel mogelijk aan.

Hedendaagse Kunst

De Koningin heeft regelmatig contact met hedendaagse kunstenaars en steunt, door haar aanwezigheid of door het verlenen van een Hoge Bescherming, vaak prestigieuze tentoonstellingen of kunstvoorstellingen in binnen- en buitenland. Onder impuls van de Koningin werd aan hedendaagse kunstenaars in ons land de kans geboden in het Paleis te Brussel originele werken te verwezenlijken.

Muziek

Door de organisatie van activiteiten op het Paleis, het bijwonen van concerten, ondermeer in het kader van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, en het bezoek aan vernieuwende initiatieven, wenst de Koningin vooral de opleiding en het professionele debuut van opkomend jong muzikaal talent te steunen.

Privéleven

Koningin PaolaHet Gezin speelt een belangrijke rol in het leven van de Koningin. Zoals elke grootmoeder brengt de Koningin graag wat tijd door in het gezelschap van haar kleinkinderen. Samen met de Koning maakt zij graag lange boswandelingen, die haar de kans bieden volop van de schoonheid van de natuur en de seizoenswisselingen te genieten.

De Koningin is daarnaast ook gepassioneerd door boeken, muziek en reizen, vooral doorheen Europa en Afrika.

Verjaardag

Koningin Paola is geboren op 11 september 1937