Copyright

Eigendom
Ontwerp en opvolging
Reproductierechten
Vervolging

Eigendom

© Algemene Directie Externe Communicatie
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
Koninkrijk België

Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Naar boven

Ontwerp en opvolging

De Algemene Directie Externe Communicatie, binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister van de Belgische federale administratie, verzorgt het editieaspect, het beheer en de opvolging van de site www.monarchie.be

Adres

Algemene Directie Externe Communicatie
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16
B - 1000 Brussel
België

Directeur van de publicatie

Pierre-Emmanuel De Bauw
Directeur-generaal
Externe Communicatie bij de Kanselarij van de Eerste Minister

Beheerder van de site

E-mail: webmaster@belgium.fgov.be
Vragen en suggesties rond de organisatie van de site en eventuele technische moeilijkheden moeten aan dit adres worden gericht.
Hierop zal zo spoedig mogelijk worden geantwoord.

Reproductierechten

Privé-gebruik

Door de toegang naar de site staat de Algemene Directie Externe Communicatie de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden.
De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privé-gebruik van de on-line geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.
Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningnemer. Het recht mag niet worden overgedragen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel school- en pedagogisch gebruik.

Openbaar gebruik

Tenzij voor de installatie van hyperlinks (zie hierna) is elke plaatsing in netwerkconfiguratie, elke verspreiding, onder welke vorm ook, onderworpen aan voorafgaande toestemming. Deze toestemming moet gevraagd worden aan de algemene directie of via het e-mailadres van de beheerder van de site. Hierop zal zo spoedig mogelijk worden geantwoord.

Het onderzoek van de aanvragen vergt echter de uitwisseling van formulieren waarin de juiste aard en de omvang van het overwogen gebruik nader worden bepaald.
Er kunnen rechten worden aangerekend.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Reproductie van de teksten

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de site eigendom van de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze teksten, die werden opgesteld in samenwerking met de diensten van het Koninklijk Paleis, mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding:
© Algemene Directie Externe Communicatie
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: "vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst" alsook de bronvermelding.

Reproductie van beelden

Tenzij anders vermeld zijn de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de persdiensten van het Koninklijk Paleis en/of het Museum van de Dynastie in het bezit van de auteursrechten van de foto's en visuele elementen van de teksten.
Deze foto's en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene Directie Externe Communicatie.

Dit akkoord moet gevraagd worden aan de Algemene Directie of via het e-mailadres: webmaster@belgium.fgov.be.
Hierop zal zo spoedig mogelijk worden geantwoord.

Het onderzoek van de aanvragen vergt echter de uitwisseling van formulieren waarin de juiste aard en de omvang van het overwogen gebruik nader worden bepaald.
Er kunnen rechten worden aangerekend.

Tenzij anders vermeld is het persagentschap Belga in het bezit van de auteursrechten voor de foto's van de Koninklijke Familie die gebruikt worden ter illustratie van de activiteitenagenda. Deze foto's mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden.

Wanneer de naam van de auteur bij een foto niet vermeld wordt, dan heeft de uitgever deze, ondanks alle pogingen in die zin, niet kunnen identificeren, noch de auteur noch zijn rechthebbenden. Wanneer een auteur zijn werk herkent dan kan hij contact opnemen met de Algemene Directie Externe Communicatie.

Naar boven

Vervolging

De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de site zullen vervolgd worden.