Contact

Koninklijk Paleis

Brederodestraat 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-551.20.20

Gelieve vanaf nu geen brieven meer te verzenden naar het "Huis der Hertogen van Brabant", aangezien Prins Filip, Hertog van Brabant, de eed heeft afgelegd als Koning.

Tot meerderjarigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, nieuwe Hertogin van Brabant, bestaat het Huis der Hertogen van Brabant niet meer.

Briefwisseling die tot heden naar het "Huis der Hertogen van Brabant" werd verstuurd, zal nog afgehandeld worden tot eind september 2013.

Indien U voortaan naar Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en/of hun kinderen wenst te schrijven:

Aan Zijne Majesteit de Koning / Hare Majesteit de Koningin / Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

(Of (voorbeeld) : Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant)

Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel

De Koning heeft op 22 juli 2013 zijn medewerkers benoemd : (in alfabetische volgorde)

De heer Pierre Cartuyvels, voorheen Adviseur bij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, is benoemd tot Adjunct-Kabinetschef en Diplomatiek Adviseur van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-generaal Noël De Bruyne, voorheen Hoofd van het Huis der Hertogen van Brabant, is benoemd tot Intendant van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning.

Mevrouw Machteld Fostier, voorheen Adviseur van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, is benoemd tot Secretaris van Hare Majesteit de Koningin.

Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Alain Gerardy, voorheen Adviseur bij het Huis der Hertogen van Brabant, is benoemd tot Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De heer Hubert Roisin, voorheen Secretaris van Hare Majesteit Koningin Paola, is benoemd tot Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Baron (Frans) van Daele, Ere-Ambassadeur, is benoemd tot Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning.

Volgende medewerkers die ook deel zullen uitmaken van het Huis van de Koning worden in de komende weken benoemd:

De heer Pierre-Emmanuel De Bauw wordt benoemd tot Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis. (01 augustus 2013)

De heer Philippe Kridelka wordt benoemd tot Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. (26 augustus 2013)

Mevrouw Geneviève Renaux wordt benoemd tot Economisch Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning. (19 augustus 2013)

Mevrouw Rafike Yilmaz wordt benoemd tot Adjunct-Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis. (03 september 2013)

Voorts blijven volgende medewerkers in functie:

Mevrouw Chantal Cooreman, Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De heer Yves Costers, Adjunct-Kabinetschef en Juridisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning.

Generaal Jef Van den put, Hoofd van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Viceadmiraal Pierre Warnauts, Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Het Huis van Zijn Majesteit Koning Filip werd opgericht op 23 juli 2013


Indien u naar Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola wenst te schrijven :

De brieven voor Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola kunnen naar volgend adres gestuurd worden :

Kasteel van Belvédère
Koninklijk Parklaan, 100
1020 Brussel

Voor Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire :

Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel