Viering 20ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag door UNICEF.be

  • 18/11/2009
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellenties,

Geachte genodigden,

Beste kinderen en jongeren,

 

Toen UNICEF België mij uitnodigde voor de viering van de 20ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag, ben ik daar met genoegen op ingegaan. Het is trouwens een symbolisch moment, want voor het eerst neem ik als Erevoorzitster van UNICEF België het woord over kinderrechten en kinderparticipatie.

 

Het tot stand komen van het Kinderrechtenverdrag moet gezien worden als een mijlpaal in de geschiedenis van het welzijn van het kind.

Op 20 november 1989 keurden de Verenigde Naties het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind goed. Zijn genese was evenwel niet evident.

Toch is dit Kinderrechtenverdrag ondertussen uitgegroeid tot een nagenoeg universeel aanvaard instrument. Het maakt kinderen zichtbaar en erkent ze als dragers van rechten.

 

Kinderen kunnen verantwoordelijkheid opnemen voor zaken die hen rechtstreeks aanbelangen. En dat is precies wat vandaag gebeurt met het tweede Belgische kinderen- en jongerenrapport dat hier wordt voorgesteld: kinderen hebben de kans gekregen hun problemen, overtuigingen en wensen te formuleren in verband met onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Het eindresultaat mag er zeker zijn!

 

Het is belangrijk dat kinderen gehoord worden en dat volwassenen naar hen luisteren, zodat er rekening gehouden kan worden met hun mening.

Het is belangrijk te tonen dat volwassenen hen ernstig nemen en dat kinderen en jongeren mee vorm kunnen geven aan hun eigen leefwereld.

Kinderen hebben recht op een stimulerende sociale omgeving die hen helpt zelfrespect en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Dit betekent echter niet dat kinderen zomaar steeds hun zin kunnen doen. Kinderen moeten leren samenwerken, in overleg in de eerste plaats met hun ouders en de leerkrachten. Ze moeten leren verantwoordelijkheid te nemen binnen de samenleving. Dat is een belangrijk groeiproces. Zowel volwassenen als kinderen moeten hun denken soms bijsturen om zo de standpunten nog dichter bij elkaar te brengen.

 

Het Kinderrechtenverdrag betekent verder een duidelijk merkbare vooruitgang voor miljoenen kinderen over de hele wereld: het aantal schoolgaande kinderen is gestegen; de kindersterfte is wereldwijd gedaald; steeds meer kinderen hebben toegang tot een betere gezondheidszorg en zuiver water; ze krijgen bovendien bijzondere bescherming tijdens conflicten en bij noodtoestanden.

De voorbije 20 jaar werden dus vrij indrukwekkende resultaten behaald. Toch ontbreekt het niet aan uitdagingen bij de toepassing van het verdrag. Nog steeds sterven er elke dag vierentwintigduizend kinderen jonger dan 5 jaar aan de gevolgen van ziekte en ontbering.

Ook in ons land hebben kinderen en jongeren het niet altijd gemakkelijk; ook bij ons is het dan ook belangrijk gehoor te geven aan hun zorgen, vragen en voorstellen. In het bijzonder de mening van kwetsbare kinderen in onze samenleving moet onze aandacht blijven krijgen.

 

Daarom ben ik blij om op de tiende verjaardag van het participatieproject What Do You Think? én op de twintigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag, een interactieve tentoonstelling te openen die voor en door kinderen en jongeren samengesteld werd.

Maar laten we nu naar hen luisteren. Jullie hebben het woord.