Toespraak van Zijne Majesteit de Koning - Staatsbezoek van de President van de Volksrepubliek China

  • 31/03/2014
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de President,

Ik ben verheugd om u en uw echtgenote, Mevrouw Peng, in Laken te kunnen verwelkomen.  Uw bezoek is een voortzetting van de reeds lang bestaande vriendschap die onze twee landen verbindt.

Binnenkort zal het 30 jaar geleden zijn dat ik de kans had om op uitnodiging van de Chinese regering een studiereis naar China te maken.  Ik vertrok toen uit België met heel wat boeken onder de arm, enthousiast dat ik uw prachtig land en zijn eeuwenoude cultuur zou kunnen ontdekken.  Ik was zeer onder de indruk van het warme onthaal dat me toen te beurt is gevallen.

In één maand tijd heb ik 10.000 kilometer afgelegd en heb ik de pracht en de afwisseling van de landschappen, alsook de waardigheid en de diepgang van de bevolking kunnen bewonderen.  Deze jarenlange gevoelens van vriendschap ten aanzien van uw land zijn in de loop van mijn daaropvolgende reizen enkel versterkt, in het bijzonder dankzij de economische missies die ik voorzat. Bij mijn eerste reis bestond Pudong enkel uit velden en moerassen.  Toen al waren Belgische ondernemingen als Shanghai Bell Telephone Manufacturing Company en Xian Janssen in China aanwezig.   Zij waren de pioniers in deze eerste jaren na de opening van de Chinese markt.  Sindsdien hebben Pudong en heel China een enorme metamorfose ondergaan en zijn de economische en culturele relaties tussen onze beide landen steeds hechter geworden. 

Mijnheer de President,

De betrekkingen tussen onze burgers, universiteiten en ondernemingen zijn intens en gaan ver terug in de tijd.  Vandaag de dag is onze expertise meer dan ooit complementair, gaande van schone energieën, biotechnologie, nieuwe materialen, de agro-voeding tot medische technologieën.   Met de globalisering zullen de mogelijkheden voor meer contacten enkel toenemen.

In 2009, tijdens uw bezoek aan België in het kader van Europalia China, heb ik het genoegen gehad om u België te laten ontdekken.  U heeft zich toen rekenschap kunnen geven van de voordelige geografische ligging van ons land in het hart van Europa.  Onze havens, onze logistieke troeven en ons transportnetwerk vormen het bewijs dat België een knooppunt is van talloze economische en culturele connecties dat onze ondernemingen en universiteiten een ideale positie verschaft voor interactie en verdere ontwikkeling.  Ik hoop van harte dat de bijzondere banden die in het verleden ontstaan zijn ons zullen toelaten om ook talrijke Chinese partners hiervan de vruchten te laten plukken.  Uw bezoek moet ons in staat stellen om onze burgers te helpen om elkaar beter te leren kennen, met name door meer uitwisselingsprogramma's op te zetten.

Mijnheer de President,

China en Europa worden op dit ogenblik geconfronteerd met verschillende maar even reusachtige uitdagingen.   Het lijkt me cruciaal dat bij de zoektocht naar een antwoord hierop naar oplossingen wordt gekeken die ons beiden ten goede zullen komen. 

In de loop van uw eerste jaar als President heeft u de contouren geschetst maar ook een precieze invulling gegeven omtrent uw visie over de toekomst van China.  U heeft de wil uitgedrukt om de binnenlandse consumptie te verhogen, een ruimere toegang tot de gezondheidszorg en de sociale zekerheid te voorzien en de strijd tegen milieuvervuiling op te voeren.  Uw vastberadenheid hieromtrent is lovenswaardig.  U heeft de nadruk gelegd op de "Chinese droom" van een welvarende, sterke en harmonieuze natie.  Het is mijn vaste overtuiging dat deze mobiliserende droom zich elke dag zal bevestigen.

Europa van zijn kant herstelt zich langzaamaan van een diepe economische en financiële crisis.  Tegelijk blijft de Europese economie op stevige fundamenten rusten.  De "Europese droom" blijft meer dan ooit het scheppen van een unie gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, de voortzetting van de harmonisering van het welvaartsniveau van de burgers in alle windstreken van de Europese Unie, en de vrijwaring en uitbreiding van ons sociaal model.  Elk van de landen die u bezocht heeft, en België is hierop geen uitzondering, neemt moedige maatregelen om deze doelstellingen te bereiken.

De crisis heeft ons er ook sterk aan herinnerd in welke mate de landen in de wereld onderling afhankelijk geworden zijn en hoezeer we er baat bij hebben om te waken over de coherentie op wereldvlak. Daarom beschouw ik uw bezoek aan België en Europa als een uitgestoken hand die ons moet toelaten om beter samen te werken. 

Mijnheer de President,

De twee reuzenpanda's, de 'nationale schatten' die uw land aan België toevertrouwd heeft, symboliseren de langdurige vriendschap tussen onze burgers waarover ik het enkele ogenblikken geleden had.  Ik dank China voor dit duidelijke gebaar.

Dames en Heren, we zijn hier bijeen om de relaties tussen onze twee volkeren te vieren.  Ik nodig u nu uit om recht te staan en uw glas te heffen op de gezondheid van President Xi en Mevrouw Peng, alsook op de versterking en de bestendiging van de banden van vriendschap en samenwerking tussen China en België.