Lancering van de website het Agentschap voor Buitenlandse Handel

  • 21/09/2010
Zie ook:
Plaats:

Dames en Heren,

We zijn hier bijeen omdat we allemaal een bepaalde expertise hebben op het vlak van onze economie en onze export.

Het is goed dat we even samen kunnen zitten om van gedachten te wisselen over de buitenlandse handel van ons land.

Exporteren is een 'state of mind'.

Het is een cultuur, en het vindt plaats in een context van ontmoeting van culturen.

Exporteren is ook een techniek, die men kan aanleren en waarvoor permanente bijkomende vorming nodig is.

Het vergt een vorm van zelfzekerheid en zelfs van trots: want naar klanten overal ter wereld brengen wij het resultaat van ons kunnen en kennen.

Exporteren is voor durvers: voor ondernemers die nieuwe en verre markten willen ontdekken en bewerken.

In dat contact met nieuwe markten vindt vaak een ontmoeting van ideeën plaats, die resulteert in creativiteit.
Als we resultaat willen boeken, moeten we ook goed op de hoogte zijn van het profiel van onze potentiële partners.

We moeten weten wat hen bezielt en wat ze belangrijk achten.

We moeten belangstelling tonen voor de andere, en respect hebben voor hun manier om de wereld te bekijken.

Als we nieuwsgierig zijn naar hun uitdagingen en hun oplossingen, kunnen we daar veel uit leren voor ons eigen productieproces en onze inspanningen op het vlak van innovatie.

Exporteren gebeurt vandaag in een wereld waar de globalisering almaar bredere omvang aanneemt en een permanente omgevingsfactor geworden is.

Exporteurs die competitieve slagkracht combineren met een houding van internationale samenwerking, zijn goed geplaatst om succes te boeken in deze geglobaliseerde context.

In de moeilijke en onzekere tijden die de wereldeconomie en vooral Europa kenmerken, is handel drijven en nieuwe markten bewerken, meer dan ooit van levensbelang.

We weten hoezeer ons land afhankelijk is van zaken doen buiten onze grenzen.

Het is de levensader van onze economie en onze welvaart.

Ik ben zeer blij en fier, dat we met onze missies een bijdrage kunnen leveren aan de economie van ons land, aan de creatie van jobs, aan sterkere innovatie en aan de welvaart van onze burgers.

We hebben de laatste jaren een aantal belangrijke evoluties gekend in onze zendingen : 

  • Eerst en vooral is er de samenwerking tussen alle actoren, de privé-sector, de Gewesten, de Federale overheid. Die samenwerking, waarover ik mij verheug, krijgt hier in het Agentschap een bijzondere gestalte en reflecteert zich ook in onze zendingen. We werken heel goed samen, en we proberen pragmatisch en efficiënt de belangen van onze ondernemingen en van onze burgers te dienen.
    Ik wil iedereen daarvoor uitdrukkelijk danken.
  • We hebben met onze missies ook geïnnoveerd :
  • We hebben ons in belangrijke mate georiënteerd naar groeimarkten en groeisectoren, met een sterke focus op de BRIC-landen en op de nieuwe Global Challengers;
  • We hebben ook de formule van de zendingen bijgestuurd:
  • Door een mix van instrumenten te gebruiken, meer bepaald door onze contacten niet te beperken tot Ministeries of bedrijfsfederaties, maar uit te breiden naar de grote municipaliteiten, naar buitenlandse groeiholdings, naar onderzoeksinstituten en zelfs naar de financiële sector.
  • We hebben ook flexibiliteit ingebouwd binnen de zendingen zelf : we proberen aan de ondernemers, KMOs zowel als grote bedrijven, een gamma van mogelijkheden aan te bieden om zich te positioneren, zich bekend te maken en hun netwerk op het hoogst mogelijke niveau uit te breiden.

Het succes van de zendingen, uitgedrukt in aantal deelnemers, in kwaliteit van de contacten ter plaatse en in afgesloten contracten of MOUs, heeft zich de laatste jaren bevestigd.

Maar we mogen niet stilstaan.

Enkele recente binnenlandse en buitenlandse studies tonen aan dat wij nog altijd tot de 10 grootste handelsnaties ter wereld behoren, maar dat we moeten blijven werken aan ons marktaandeel, onze competitiviteit, onze beleidskeuzes en onze infrastructuur.

We kunnen ook nog meer doen op het vlak van samenwerking met sommige van onze belangrijkste handelspartners op derde markten. Japan en Brazilië, bijvoorbeeld, tonen belangstelling om met ons samen te werken op de Afrikaanse markt. Dit is een van de gevolgen van de globalisering.

We moeten ons heel goed bewust zijn van de uiterst competitieve globale context waarin wij ons bevinden, en de competitie komt niet alleen uit Azië of Brazilië maar ook uit de ons omringende landen, uit Nederland en Duitsland bijvoorbeeld die op vlakken zoals marktaandeel, productmix of competitiviteit erg goed scoren.

We moeten alle middelen aanwenden die helpen om onze bedrijven en ook de publieke opinie meer bewust te maken van de vitale rol van de export voor onze toekomstige welvaart.

En daarom ben ik bijzonder blij, dat we vandaag ook de nieuwe website van het Agentschap kunnen lanceren.

Het Agentschap dat niet alleen een onmisbare schakel is voor de organisatie van de missies, maar ook meer en meer zijn opdracht van studie, documentatie en marktanalyse inhoudelijk sterk invult.

Door het aantrekken van nieuwe jonge talentvolle medewerkers, die ik heel graag verwelkom op het Agentschap, kunnen wij de dienstverlening aan de Gewesten, aan de andere overheden maar vooral aan de bedrijven optimaliseren.

Laten we vooral onze krachten verder bundelen, in dienst van onze export en dus, van onze welvaart nu en in de toekomst.

Proficiat, en dank U voor alles wat u doet.