Verloving

  • 19/12/2002

De Koning en de Koningin hebben het groot genoegen de verloving aan te kondigen van Prins Laurent met Mejuffrouw Claire Coombs.
De huwelijksplechtigheid zal plaatsvinden te Brussel op 12 april 2003.
Voorstelling in de Serres te Laken.

Biografie van Juffrouw Claire COOMBS

Claire Coombs werd geboren te Bath, in Somerset, Engeland, op 18 januari 1974.
Toen zij drie was, verhuisde het gezin naar Waver in België. Het basis en secondair onderwijs volgde zij aan het "Institut de la Providence" te Waver.
Zij interesseerde zich voor tekenen en schilderen, muziek en paardrijden. Zij was een actief lid van de Gidsenjeugdbeweging en hield ervan te zingen in het lokale koor "les Pious-pious", waarmee zij actief deelnam aan het Pausbezoek aan Brussel.

Claire Coombs reist vaak naar Engeland om er haar grootouders, aan vaders zijde, en haar vrienden te bezoeken. Haar grootmoeder, aan moeders zijde, woont te Chaumont-Gistoux.

Na haar humaniora succesvol te hebben afgesloten, studeerde Claire verder voor landmeter. Zij voltooide deze opleiding met een stage bij "Brone & Oldenhove" te Waver en behaalde in 1999 de titel van Landmeter Expert - Onroerend goed. Zij werd uitgenodigd om actieve partner te worden bij deze firma.

Juffrouw Coombs heeft zowel de Belgische als de Britse nationaliteit. Momenteel volgt zij een opleiding in de Antwerpse zetel van een landmeterbureau.

Haar oudere zus, Joanna, werd eveneens geboren te Bath in 1972., Terwijl ze haar humaniora afmaakte, studeerde zij klassiek ballet onder leiding van Meester Jacques Saussin aan de "Ecole des Petits-Rats" te Brussel. Momenteel werkt zij voor de Britse Ambassade te Brussel als "Management Assistant". Joanna is gehuwd met Steve Grant en samen hebben zij een dochter, Emma. Steve werkt voor de Vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie als "Conference Officer".

Ook haar jongere broer, Matthew, werd in Engeland geboren in 1976. Hij studeerde in Floreffe en aan het "Institut de la Providence" te Waver. Na zijn humaniora volgde hij een graduaat in marketing. Momenteel werkt hij voor het familiebedrijf te Perwez. Zijn hobby is enduro (motorwedstrijd op moeilijk terrein) waarin hij reeds zijn talent demonstreerde zowel in België als in Europa ter gelegenheid van internationale proeven.

De ouders van Claire Coombs huwden te Ukkel in 1971.

Haar moeder, Nicole Mertens, werd geboren te Elsene in 1951. Zij studeerde in België en in Engeland, waar ze haar secretariaatsopleiding voltooide, in 1970. Zij is partner in het familiebedrijf. Zij is ook actief in de parochiale werking en doet vrijwilligerswerk bij bejaarden.

Haar vader, Nicholas Coombs, werd geboren te Wimbledon (Engeland) in 1938. Hij studeerde aan het "St. Georges College" in Zuid-Londen . Op zijn achttiende vertrok hij naar Canada om er bij de Bell Telefoonmaatschappij te werken. Terzelfdertijd studeerde hij rubber en elektriciteit. Vijf jaar later kwam hij terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij voor "Lindustries Group of Companies" ging werken en zich opwerkte tot Directeur van één der filialen. Momenteel is hij Directeur van het familiebedrijf.