Receptie

  • 12/05/2003

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van het Koninklijk Werk der Automobielen voor Invaliden en Grootoorlogsverminkten (AIG), ontvangt de Koning in de Koninklijke Serres van Laken een honderdtal Oorlogsinvaliden en Leden van het AIG.
Koningin Fabiola, Prins Filip en Prinses Mathilde, Prins Laurent en Prinses Claire zijn eveneens aanwezig zijn.