Koningsfeest - Paleis der Natie

  • 15/11/2008

Plechtigheid georganiseerd in het Paleis der Natie te Brussel, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering ter gelegenheid van het "Koningsfeest". Koning Boudewijn zal worden gehuldigd rond het thema "een leven als inzet voor een harmonieuzere maatschappij".

Plaats: