Handelsmissie

  • 05/11/2006 - 11/11/2006

Handelsmissie naar Canada, in aanwezigheid van Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.
Mevr. Fientje Moerman, Vice-Minister-President en Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel van de Vlaamse Regering en Dhr Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie, Werk en Buitenlandse Handel van de Waalse Regering nemen deel als leden van de gewestregeringen.
De delegatie brengt een bezoek aan Toronto, Ottawa, en Montréal.

Zie ook:
Plaats: