Foto 7 : het Koningspaar, Prinses Claire en de kleinkinderen

  • 17/06/2008
Foto 7 : het Koningspaar, Prinses Claire en de kleinkinderen
FOD Kanselarij

Eerste rij: Prins Emmanuel, Prins Gabriël, Prinses Elisabeth, Koningin Paola, Koning Albert II, Prins Aymeric, Prinses Laetitia Maria, Prinses Louise.

Tweede rij: Prins Nicolas, Prinses Claire, Prins Amedeo, Prinses Louisa Maria, Prins Joachim en Prinses Maria Laura.