Foto 3: Prins Filip met zijn familie

  • 17/06/2008
Foto 3: Prins Filip met zijn familie
FOD Kanselarij

Prins Gabriël, Prins Filip, Prins Emmanuel, Prinses Elisabeth, Prinses Mathilde en Prinses Eléonore.