Economische zending

  • 16/06/2007 - 26/06/2007

Economische zending naar de Volksrepubliek China, met inbegrip van de Hong Kong Special Administrative Region. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Brussels Export en Awex)."
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt als federaal regeringslid de Prins.
Naast Beijing en Hong Kong, gaat de zending ook gaan naar Shenyang, Chengdu en Shangai.
Prinses Mathilde is aanwezig voor wat het gedeelte van de missie in Beijing, Shenyang, Chengdu en Hong Kong betreft. De Prinses neemt voornamelijk deel aan de evenementen in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago".

Plaats: