Economische missie

  • 20/11/2004 - 28/11/2004

Economische zending naar China, georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Export Vlaanderen, Brussels Export en AWEX).
De heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt de Prins als federaal regeringslid.
De heer Jean-Claude Van Cauwenberghe, Minister-President van de Waalse Regering, de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en Mevrouw Fientje Moerman, Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, nemen deel als leden van de gewestregeringen.
Prinses Mathilde maakt de verplaatsing naar China eveneens mee waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaatsvinden. Verder bezoek de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten.

Plaats: