Ecnomische zending Indonesië en Singapore

  • 21/11/2008 - 28/11/2008

Prins Filip zit van 21 tot 28 november een economische zending naar Indonesië en Singapore voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Brussel Export en AWEX).
Dhr Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, zal de Prins als federaal regeringslid begeleiden.
Prinses Mathilde is aanwezig tijdens een gedeelte van de zending in zowel Indonesië als Singapore. Ze neemt voornamelijk deel aan de evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België.