Bezoek

  • 12/11/2003

Bezoek aan de stad La Louvière.
Na de officiële ontvangst op het Stadhuis ontmoeten de Vorsten de bevolking ontmoeten op de "Place Communale".
Daarna vertrekt de Koning naar de "gare autoroutière", waar hij deelneemt aan een werkvergadering met als thema "de reconversie van de "Région du Centre". Deze vindt plaats in de gebouwen van "Hainaut Logistique" het opleidingscentrum van de "FOREM", dat de Vorst aansluitend bezoekt. Hij heeft er ook contact met deelnemers van de opleidingen. Vervolgens begeeft de Vorst zich naar de scheepslift van Strépy-Thieu waar hij een kort bezoek brengt aan de technische installaties.
De Koningin bezoekt eerst de tentoonstelling "La Transavanguardia" in het "Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée". Daarna begeeft ze zich naar het Buurthuis van Saint Vaast, in het kader van de actie preventie en proximiteit van de stad La Louvière. Ten slotte brengt de Koningin een bezoek aan de Boerderij Delsamme, een zogenaamde EFT (Entreprise de Formation par le Travail), op het vlak van de productie van biologische groenten.
De ochtend wordt afgesloten met een receptie in het O.C.M.W.-rusthuis "Le Laetare", in aanwezigheid van lokale autoriteiten, van economische actoren en vertegenwoordigers van de voornaamste culturele en sociale organisaties van de stad. Bij hun vertrek, hebben de Vorsten een korte ontmoeting met de bewoners van het rusthuis.