Bezoek

  • 14/02/2008

Bezoek in Bree, in de Provincie Limburg, naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van de stad. De Vorsten bezoeken er het plaatselijke brandweerkorps waar de jeugdwerking uitgebreid aan bod komt. Nadien bezoekt de Koning het bedrijf LAG terwijl de Koningin, van haar kant, de welzijnscampus Gerkenberg bezoekt. Nadat de Vorsten elkaar vervoegd hebben in het stadscentrum, maken ze een wandeling over het "Vrijthof" tijdens dewelke ze de bevolking begroeten. De voormiddag wordt afgesloten met een receptie op het Stadhuis.