Boodschap van Prinses Mathilde - Prijs van de vzw "For a Better Life" aan het Prinses Mathildefonds

  • 26/04/2013
Zie ook:
Plaats:

(25/04/2013)

Beste genodigden,

Ik ben erg dankbaar dat de vereniging "For a Better Life" haar tweejaarlijkse Award heeft willen uitreiken aan het Fonds dat mijn naam draagt. Dit is een mooie verrassing, omdat het immers de eerste Award is die het Fonds krijgt.

Het is een erkenning voor het verschil dat het Fonds de voorbije jaren in de samenleving heeft kunnen maken. Het is ook een erkenning van de grote inzet van alle betrokkenen.

Het Fonds krijgt de Award, omdat het een bijdrage levert tot een betere wereld en meer bepaald tot het welzijn en het geluk van kinderen in die wereld. Het zijn vooral de giften en de bijdragen ter gelegenheid van mijn huwelijk met Prins Philippe, die dit mogelijk hebben gemaakt. Dankzij dit geschenk van de bevolking kan het Fonds zich inzetten voor kwetsbare mensen en op die manier ook iets teruggeven aan de samenleving. Een stem geven aan wie het soms moeilijk heeft om zich te laten horen. Zij verdienen allen onze steun.

De voorbije jaren stond het thema opvoeding centraal in onze werkzaamheden, altijd vanuit een positieve invalshoek.

Het Prinses Mathildefonds werkt ook vernieuwend.  Dat we voor de selectie van goede kleinschalige projecten een beroep doen op een jongerenjury is uniek in België. Ik ben daar trots op. Ik wil het werk van jongeren die zich vandaag nog inzetten voor de maatschappij, dan ook graag extra benadrukken.

Net als uw vereniging gaan we met het fonds "voor een beter leven". Wie elkaar een gelukkig leven toewenst, stelt de verbondenheid tussen mensen voorop. Onderzoek toont immers aan dat jongeren beter beschermd zijn tegen eenzaamheid, depressie of kansarmoede en zich minder laten verleiden tot probleemgedrag als ze voelen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. Vanavond bent u met zovelen samen gekomen vanuit uw sociaal engagement. Dat is een mooi voorbeeld van een dergelijke verbondenheid. U reikt allen de hand aan wie een moeilijke fase doormaakt. Een mooi gebaar dat navolging verdient.

Professor Peter Adriaenssens zal als Voorzitter in naam van het Prinses Mathildefonds de Award in ontvangst nemen.

Ik dank u voor uw vertrouwen in het Fonds dat mijn naam draagt.

Videoboodschap :

http://www.kbs-frb.be/videoYT.aspx?file=SAR-la-Princesse-Mathilde-%e2%80%93-For-a-Better&pos=0&id=293623&langtype=2060