Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 50ste verjaardag

  • 30/01/2014
Zie ook:
Plaats:

Zijne Majesteit de Koning woont de academische zitting bij die georganiseerd wordt door het RIZIV ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze zitting vindt plaats in het Auditorium van de Nationale Bank van België te Brussel.