Winterreünie van "Vlerick Alumni - "Business Has a Contract with Society"

  • 18/12/2013
Zie ook:

Hare Majesteit de Koningin woont 's avonds in Gent de jaarlijkse Winterreünie van "Vlerick Alumni" bij, de officiële alumnivereniging van Vlerick Business School. Het thema van de avond is "Business Has a Contract with Society". De nadruk wordt gelegd op het sociaal engagement van bedrijven; meer specifiek op de basisprincipes die de bedrijfswereld in acht moet nemen bij het opstellen van een zaken- en planstrategie, waarbij de rechten van kinderen en vrouwen worden gerespecteerd. Dit is een cruciale factor om goed zaken te doen op lange termijn. 

In haar hoedanigheid van erevoorzitster van UNICEF België wenst de Koningin de aandacht te vestigen op het nut voor bedrijven om een loutere filantropische inzet te overstijgen en een actieve rol in de maatschappij op te nemen. Kinderen en vrouwen zijn vaak de meest kwetsbare werkkrachten.