Werkvergadering

  • 04/07/2001
Zie ook:

Werkvergadering op het Paleis der Academiën te Brussel in verband met het project voor uitwisseling van universiteitsstudenten tussen de gemeenschappen, in het kader van het Prins Filipfonds.