Werklunch

  • 06/07/2001
Zie ook:

Werklunch met Mevr. NEYTS-UYTTEBROECK, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse zaken, op het Kasteel te Laken.