Werelddag tegen Kindermishandeling

  • 19/11/2008
Zie ook:
Thema:

Dames en Heren,
Beste meisjes en jongens,

Dat we hier vandaag opnieuw samenzijn voor de Werelddag tegen Kindermishandeling is veelzeggend. Maar dat de maatschappij zich engageert om de aandacht hierop te vestigen, verheugt mij dan weer. Gelukkig is dit probleem dan toch bespreekbaar geworden.
Ik blijf de strijd tegen kindermishandeling en -verwaarlozing steunen omdat het gewoon niet kàn dat kinderen geëxploiteerd worden of dat men hun welzijn en ontwikkeling schaadt. Aandacht en een rigoureuze aanpak blijven nodig. Ik zou durven zeggen - nu meer dan ooit.

Het is immers bedroevend vast te stellen dat kindermishandeling die leidt tot kleutersterfte, spijtig genoeg tot op vandaag nog vaak voorkomt ? en dat mishandeling juist voorkomt in de huiselijke kring, die kinderen geborgenheid, veiligheid en liefde zou moeten geven. Maar ook buiten het gezin moeten we alert blijven: op school, in de vereniging, binnen de vriendenkring. Zelfs tussen leeftijdgenoten vindt onverantwoord gedrag plaats. Het is belangrijk tijdig signalen op te vangen die kunnen wijzen op specifieke vormen van mishandeling.

Ik blijf dan ook herhalen dat ?elk kind belangrijk is? en dat ?elk kind evenwaardig is en de beste kansen verdient in het leven? We moeten ouders die het nodig hebben, ondersteunen om deze doelstelling te bereiken.

Een mishandeld kind draagt een geheim verdriet met zich mee dat het vaak niet kan uiten. Daarom is het zo belangrijk om bewustwording en preventie centraal te plaatsen in de aanpak van deze schrijnende toestanden.

Tot de jongeren hier aanwezig -maar ook elders- zeg ik het volgende:

Voor jongeren zoals jullie, die zich inschrijven in deze logica van preventie, die zelf actief het heft in handen nemen, heb ik veel bewondering.

Ik kijk dan ook echt uit naar jullie werk van de voorbije weken op school. Voor het eigen leed is er immers geen betere spreekbuis dan zijn leeftijd- en lotgenoten.

De filmpjes die jullie gemaakt hebben en die straks via het populaire YouTube de wereld worden ingestuurd, kunnen niet anders dan een positief effect hebben.
Jullie bijdrage zal zeker een enorme steun betekenen voor de jongeren die het slachtoffer zijn van misbruiken. Het zal hen helpen uit hun isolement te treden. Jullie boodschappen op het internet zullen hen helpen de opgelopen schade zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant te verzachten. Omdat jullie "laten zien, wat zij niet zeggen"...
Jullie hebben dat schitterend gedaan!

Dames en Heren,

Ik kijk samen met u met nieuwsgierigheid uit naar het resultaat, al ben ik er
nu al van overtuigd dat de impact ervan groot zal zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat kinderen die slachtoffer zijn van gezinsgeweld er zich door gesterkt zullen voelen in hun zelfbeeld en waardigheid.

Ik nodig u nu graag uit te luisteren naar de jongeren zelf!