vzw TEJO - Vrijwillige therapeuten voor jongeren

  • 23/09/2011
Zie ook:

Prins Filip bracht deze voormiddag een bezoek aan de vzw TEJO (Therapeuten voor Jongeren) in Antwerpen. Deze jonge vereniging bestaande uit vrijwillige therapeuten biedt professionele, snelle, kosteloze en anonieme hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar die te kampen hebben met psychische problemen. TEJO tracht zodoende een antwoord te bieden op het tekort aan begeleiding van deze jongeren en op de lange wachtlijsten in deze sector. De Prins maakte er kennis met het werk van TEJO, moedigde de inzet van haar leden aan en onderhield zich met enkele jongeren over hun situatie.