Toespraak n.a.v. van Kerstmis

  • 24/12/2003
Zie ook:
Thema:
Toespraak van de Koning naar aanleiding van Kerstmis.
Belga

Dames en Heren,

Mede in naam van gans mijn Familie wens ik ieder van U een zeer gelukkig Kerst- en Nieuwjaarsfeest.

In dit Europees jaar van de gehandicapten denken de Koningin en ikzelf heel bijzonder aan hen die onder ons wonen. Wij wensen hun, maar ook hun familie en allen die ze in hun dagelijks leven bijstaan, van harte vredige eindejaarsfeesten.

In de loop van dit jaar werden er doorheen de Europese Unie, ontelbare evenementen georganiseerd om de rechten van de meer dan 37 miljoen gehandicapten te behartigen en om het brede publiek meer bewust te maken van de moeilijkheden die ze dagelijks moeten overwinnen.

In ons land wordt het aantal personen dat door een handicap is getroffen geraamd op 10 à 12 procent. Het is een werkelijkheid van elke dag die zwaar te dragen valt. En nochtans, hoe dikwijls zijn de Koningin en ikzelf niet getroffen geweest door de moed, het optimisme, ja zelfs de blijheid die deze personen uitstralen. Wij waren daar onlangs getuige van tijdens een receptie die hun te Laken werd aangeboden, en ook nog bij ons recent bezoek aan Geel.

De inspanningen die dit jaar in ons land en in Europa werden geleverd, om een betere integratie van de gehandicapten in onze samenleving te stimuleren moeten, met hun effectieve medewerking, worden voortgezet. Verschillen dienen wij beter te begrijpen en te aanvaarden. Kortom, het komt erop aan anderen respect te betonen en ons solidair op te stellen.

Nu zou ik een tweede thema, dat mij ook na aan het hart ligt, willen aansnijden. Het betreft de terugkeer van de vrede in Centraal Afrika, een gebied waaraan België nog altijd sterk is gehecht. De bewoners van Kongo, Rwanda en Burundi hebben de jongste jaren verschrikkelijke drama's beleefd. Burgeroorlog, ziektes en gruweldaden allerhande veroorzaakten een niet te noemen ellende.

Sinds enige maanden is er reële vooruitgang geboekt. Te Kinshasa werd een coalitieregering samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende tendensen in het land.

Vrede is onze vurigste wens, maar zowel de Kongolese bevolking als de internationale gemeenschap verlangen en verwachten ook die vrede heel fel.
Eveneens in Rwanda en Burundi steunt ons land elk initiatief dat er de vrede kan vooruithelpen.

De terugkeer van de democratie zou de internationale organisaties moeten aanzetten om de wederopbouw van die landen krachtig te ondersteunen. De Belgische regering heeft reeds de beslissing genomen om haar hulp op te voeren en zij spant zich in om andere hulpverleners ertoe te bewegen hetzelfde te doen.

Ik verheug er mij over dat op verschillende vlakken nauwere banden tot stand komen tussen Centraal Afrika en ons land, en ik wens al onze landgenoten te feliciteren die in deze regio blijven werken: onze diplomaten, onze missionarissen, de verantwoordelijken voor de ontwikkelingssamenwerking, de hulpverleners van talrijke NGO's, de bedrijfsleiders.

Die banden opnieuw aanhalen mag zeker geen aanleiding geven tot neokolonialisme. Integendeel, het gaat erom een nieuw partnerschap te ontwikkelen met de actieve medewerking van de internationale gemeenschap.
Uiteraard kan het Kongo, Rwanda en Burundi alleen maar te baat komen als zij gaan samenwerken in volle eerbied voor de beginselen van de rechtsstaat, voor de integriteit van hun grondgebied, en voor de onmisbare veiligheid aan de grenzen.

Met deze wensen van hoogstnodige vrede voor Centraal Afrika dat ons door de geschiedenis en van harte zo nabij is, maar ook nog voor gans het Midden Oosten, zeggen de Koningin en ikzelf en gans onze Familie U nogmaals: Prettig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.