Tewaterlating

  • 13/06/2003
Tewaterlating van de "Gentse Barge" in aanwezigheid van Prins Laurent en Prinses Claire.
Prinses Claire doopt de barge, die de naam van voormalig commandant van de Haven van Gent "Kapitein André de Wilde" draagt.
Belga

Tewaterlating van de "Gentse Barge" in aanwezigheid van Prins Laurent en Prinses Claire.
Prinses Claire zal de barge, die de naam van voormalig commandant van de Haven van Gent "Kapitein André de Wilde" zal dragen, dopen. Dit evenement wordt georganiseerd op het Jachtwerf Vennekens te Boom.
Prins Laurent heeft het erevoorzitterschap aanvaard van de vzw "De Gentse Barge" die, samen met de vzw "De Steenschuit", als doelstelling heeft de sociale integratie van kansarmen te concretiseren door het bouwen van een boot, die een replica is van een 18e eeuwse trekschuit die op de Schelde voer. In de toekomst zal deze boot gebruikt worden voor tochtjes die kaderen in de sensibilisatie voor het leefmilieu.