Studiebegeleiding voor kansarme ouders

  • 15/12/2008
Zie ook:

Prinses Mathilde bezoekt de basiseducatie De Mobile te Oostende. Deze organisatie geeft studiebegeleiding aan huis voor kansarme alleenstaande ouders en allochtone ouders die het lezen en schrijven niet beheersen. Prinses Mathilde geeft haar steun aan projecten die laaggeletterdheid en analfabetisme bestrijden in ons land.