Stichting Pro Renovassistance - Rondvaart in de haven van Brussel

  • 07/06/2012 - 08/06/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Claire heeft op donderdagavond 7 juni 2012 aan een rondvaart in de haven van Brussel deelgenomen, op initiatief van de Stichting Pro Renovassistance. Ze heeft zich laten informeren over de projecten en realisaties van sociale woningen in de buurt van het kanaal.

De Stichting Pro Renovassistance heeft tot doel alle initiatieven en handelingen te nemen die ertoe kunnen bijdragen om mensen of families met een gering inkomen te voorzien van een gepaste woning, en dit aan voorwaarden die overeenstemmen met het niveau van hun bestaansmiddelen. Prinses Claire is Erevoorzitster van deze Stichting.