Staatsbezoek - Galadîner

  • 06/06/2005
Zie ook:
Thema:
Plaats:

De Koningin, ikzelf en gans onze delegatie verheugen ons erin, door dit Staatsbezoek de bilaterale betrekkingen te versterken tussen de Volksrepubliek China en België.
Mijn grootmoeder, koningin Elisabeth, was een van de eerste buitenlandse personaliteiten die China bezochten na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer twintig jaar later, in 1981, was mijn broer, koning Boudewijn, hier op Staatsbezoek met koningin Fabiola, en ook hij was getuige van de diepgaande evolutie van dit land. Ikzelf heb de eer gehad twee economische missies in de Chinese Volksrepubliek voor te zitten en verleden jaar heeft mijn zoon, Prins Filip, een belangrijke economische delegatie voorgezeten.

De doelstelling van ons Staatsbezoek bestaat erin, vooral op vier vlakken een nieuwe stap te zetten in de betrekkingen tussen China en België.

- In de eerste plaats wensen we de politieke dialoog op hoog niveau te intensiveren. Samen met onze Minister van Buitenlandse Zaken, onze Staatssecretaris en onze delegatie heb ik vandaag bijzonder interessante gesprekken gevoerd met President HU Jintao. Morgen krijgen we de gelegenheid met de Eerste Minister en de Voorzitter van het Vast Comité van de Nationale Volksvergadering te spreken.

- We wensen ook onze academische en wetenschappelijke betrekkingen te ontwikkelen. Daarom hebben rectoren van onze universiteiten, wetenschappers van hoog niveau en sinologen zich bij onze delegatie gevoegd. Morgen krijgen we de conclusies te horen van een bijeenkomst georganiseerd door het Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën samen met collega?s van alhier.

- Wij streven ook naar intenser economische betrekkingen. Bijna een kwarteeuw geleden hebben Shanghai Bell en Xi?an Janssen perspectieven geopend voor een nieuwe en veelbelovende samenwerking. Onlangs hebben wij het Belgium-China Direct Equity Investment Fund opgericht om de investeringen van kleine en middelgrote Belgische bedrijven in China te bevorderen en vice versa.

In Shanghai zullen de besluiten van een seminarie worden voorgesteld dat door het Verbond van Belgische Ondernemingen en een Chinese zusterorganisatie werd georganiseerd. Ik ben ook zeer benieuwd om meer te vernemen over het Chinese beleid inzake economische en sociale ontwikkeling in de westelijke provincies van China. Dat thema zal verder worden behandeld tijdens een ontmoeting te Xi?an.

- En tenslotte spreekt het vanzelf dat wij voor de Chinese cultuur grote belangstelling tonen. De Koningin heeft een programma uitgekozen dat de Chinese creativiteit belicht zowel in de traditionele als in de hedendaagse kunst. Zij zal ook de gelegenheid krijgen meerdere sociale projecten te bezoeken.

Om te besluiten wens ik de Chinese autoriteiten heel hartelijk te danken ons te hebben uitgenodigd voor dit aantrekkelijk en belangwekkend bezoek.