Staatsbezoek - Diner aangeboden door Dhr Raffarin, Eerste Minister

  • 28/10/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de Eerste Minister,

De koningin en ikzelf danken U oprecht voor uw hartelijke ontvangst en zo vriendelijke woorden van welkom, maar ook voor die fijne hoffelijkheid die U eigen is. Ik stel er prijs op U te zeggen hoezeer wij het waarderen uw gasten te kunnen zijn in dit luisterrijk Paleis van Buitenlandse Zaken. Wij zijn hier omringd door prachtige kunstwerken waaronder enkele Gobelins die ons duidelijk aan een invloed uit onze contreien doen denken.

Mijnheer de Eerste Minister, Excellenties,
Dames en Heren,

Het is passend op deze historische plaats aan de vriendschap te herinneren die onze twee landen bindt en aan onze Europese bestemming die we samen beogen.

De vriendschap tussen Frankrijk en België bestaat uit wederzijds respect en nabijheid. Dat zijn twee waarden die U na aan het hart liggen, Mijnheer de Eerste Minister, en die U, meen ik, heel terecht beschouwt als essentiële instrumenten van toenadering. Toenadering is immers een cement dat zowel de goede betrekkingen tussen naties als het onderling begrip in onze samenleving in stand houdt. Alhoewel onze landen sterk ontwikkeld zijn, toch hebben zij nood aan een grotere menselijke solidariteit, willen zij een ?beter samenleven? bereiken.
Dat is zo bij U zowel als bij ons en daarom is het niet verwonderlijk dat onze politieke uitdagingen vrijwel dezelfde zijn. De band tussen de burgers en hun instellingen bijstellen, de sociale cohesie en integratie versterken, de economische groei bevorderen, de werkgelegenheid en activiteitsgraad stimuleren, de administratie vereenvoudigen, het onderzoek in de hand werken, de financiering van de pensioenen beheersen, het onderwijs hervormen, de bestuursniveaus decentraliseren. Het zijn allemaal, zoals U dikwijls beklemtoont, Mijnheer de Eerste Minister, ingewikkelde kwesties. Zij vergen goed doordachte oplossingen die aan de burgers duidelijk worden uitgelegd, en om consensus vragen.

Een zelfde logica is op het Europese vlak van toepassing. De Europese eenmaking vereist tegelijk een visie en de wil om te integreren. De stichtende visie werd uitgebracht binnen deze muren, in het Salon de l?Horloge op 9 mei 1950, door Robert Schuman. De gemeenschap van kolen en staal bracht verandering in de economie van de stichtende landen en betekende een krachtig signaal voor verdere integratie. Het gepaard gaan van ?visie en wil tot integratie? inspireert ons verder. De fundamenten van onze Unie zijn voortaan het Handvest van de fundamentele rechten en de Europese Grondwet. In een geglobaliseerde wereld kan en moet de Europese Unie één stem laten horen, en haar verantwoordelijkheid opnemen, ook op het vlak van de internationale solidariteit of van de defensie. Frankrijk en België, elk volgens eigen inzichten, blijven dat prachtig Europese avontuur inspireren. Het is goed daar vandaag en op deze plaats aan te herinneren.

Mijnheer de Eerste Minister,
Excellenties, Dames en Heren,

Met dit diner worden de twee ?Parijse? dagen van ons Staatsbezoek afgesloten. De Koningin en ikzelf hebben ieder ogenblik ervan gewaardeerd. Morgen begeven wij ons naar Rijsel om er de dag voornamelijk te wijden aan de talrijke aspecten van onze grensoverschrijdende samenwerking. Het betreft een oefening van nabuurschap en van positieve dialoog tussen Franse en Belgische autoriteiten van alle niveaus. Wij weten, Mijnheer de Eerste Minister, dat dit thema U na aan het hart ligt. Inderdaad, door uw toedoen werden fondsen ter beschikking gesteld van het stedelijk gewest Rijsel om een ?recht tot experimenteren? inzake grensoverschrijdende samenwerking uit te oefenen. Ik kan de Franse overheid ervan verzekeren dat haar Belgische gesprekspartners gemotiveerd zijn, en klaar staan om onze samenwerking op te voeren en de formules van wisselwerking en partenariaat te verveelvoudigen.

Excellenties, Dames en Heren,

Ik nodig U uit het glas te heffen op de gezondheid van de Eerste Minister en van de Regering, en op de Frans-Belgische vriendschap.