Staatsbezoek

  • 08/10/2007
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Mevrouw de Presidente,

De Koningin en ikzelf danken U van harte voor de warme ontvangst waarmee U ons in Uw mooie en gastvrije land verwelkomt. Het is een waar genoegen, in Ierland te gast te mogen zijn.
Als Staatshoofd van de Republiek, treedt U verzoenend op door ?bruggen te bouwen? tussen mensen en tussen gemeenschappen. Uw Noord-Ierse afkomst, en uw professioneel parcours, hebben U op deze taak bijzonder goed voorbereid. Uw bezorgdheid voor sociale rechtvaardigheid en tolerantie kenmerkt de nobele inhoud die U aan Uw Presidentschap weet te geven.

Doctor McAleese,

Met uw persoonlijke inspanningen, onder meer in Noord-Ierland, helpt U een klimaat van dialoog en verstandhouding te creëren. Aan de zijde van Uw echtgenote is U aldus een promotor van toenadering en eenheid.

Mevrouw de Presidente, Excellenties, Dames en Heren,

Het vredesproces in Noord-Ierland is eerder dit jaar uitgemond in de vorming van een regering gebaseerd op deling van de macht tussen protagonisten die elkaar lange tijd een diepe vijandschap toedroegen. Negen jaar geleden legden de Goede Vrijdagakkoorden de politieke en wettelijke basis van dit proces, dat werd vervolmaakt door de St. Andrews- akkoorden van vorig jaar . Dit resultaat is beslist één van de meest vooraanstaande politieke successen van het laatste decennium. De regeringsleiders van de Ierse Republiek en van het Verenigd Koninkrijk verdienen hiervoor alle lof. Zij handelden in de geest van de stichters van Europa, die een continent voor ogen hadden van vreedzame samenwerking, zonder oorlog of burgertwisten.
Daarnaast vertoont Ierland de jongste jaren een indrukwekkende economische expansie. Uw land heeft zich op zeer korte tijd omgevormd tot een welvarende markteconomie die zich uiterst competitief opstelt in de globale omgeving van vandaag. Opeenvolgende regeringen hebben maatregelen genomen voor een actief tewerkstellingsbeleid en een stabiel en voordelig fiscaal klimaat. Ierland staat tevens bekend om zijn beleid van sociaal partnerschap dat dankzij een sfeer van consensus en opbouwende dialoog toelaat, de sociale dividenden te plukken van de groei. In het tienjarenplan ?Towards 2016? wordt een welzijnsbeleid ontwikkeld dat zich richt op de noden van de mens in de belangrijke fases van het leven.

Op internationaal vlak staat Ierland bekend om zijn actieve en constructieve houding. In 2004 kon onder het Ierse EU-Voorzitterschap de toetreding van 10 nieuwe lidstaten en de ondertekening van het Grondwettelijk Verdrag worden afgerond. België en Ierland zijn er beiden van overtuigd dat een verdere Europese integratie essentieel is voor het realiseren van duurzame vrede en welvaart in Europa. Het is tevens gepast, hulde te brengen aan de actieve rol van Uw overheden op het gebied van vredesbewaring, humanitaire missies en ontwikkelingssamenwerking. Talrijke Ierse NGOs, zoals de stichting Frontline die we enkele maanden geleden te Brussel huldigden, geven gestalte aan deze dimensie. België is bijzonder gevoelig voor de speciale aandacht die U daarbij aan Afrika besteedt.

Mevrouw de Presidente, Excellenties, Dames en Heren,

De betrekkingen tussen onze beide landen zijn zonder meer uitstekend en gaan ver terug in de tijd, toen Ierse monniken onze contreien kwamen kerstenen. Eerder dit jaar vierde U, te Leuven, de 400ste verjaardag van de oprichting van het Ierse College dat ook gastvrijheid bood aan de Earls die in 1607 Ulster ontvluchtten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden aan het Ijzerfront duizenden Ieren. Als memoriaal voor hun opoffering, werd in 1998 te Mesen het Vredespark aangelegd. U hebt dit park ondertussen verschillende keren bezocht, Mevrouw de Presidente. Jongeren uit Noord-Ierland en uit de Republiek bouwden er een typisch Ierse ronde toren, die als een baken de weg wijst naar de ?Journey of Reconciliation?.
België is momenteel een bevoorrechte economische partner van Ierland. Onze federale en gewestelijke instellingen hechten het grootste belang aan die band. De talrijke aanwezigheid van zakenmensen in mijn gevolg wijst op onze vaste wil om in de toekomst deze relaties nog nauwer aan te halen. De financiële sector, de hoogtechnologische industrie en de biomedische sector zijn in dit opzicht belangrijke troeven, evenals de samenwerking tussen universiteiten en industrie die zal worden uitgebreid. Ik verheug mij over het project van onze Universiteiten om tussen Ierland en België veel intensievere uitwisselingen te organiseren.
De aloude banden tussen Ierland en België ontwikkelen zich dus op verschillende nieuwe gebieden. Het is in dit perspectief dat ik U allen zou willen uitnodigen, het glas te heffen op de gezondheid van Mevrouw de Presidente en op de hechte vriendschap tussen onze twee volkeren.