Sociale integratie van kinderen met een handicap - "Nos Pilifs"

  • 02/09/2011
Zie ook:
Plaats:

In de voormiddag brengt Prinses Astrid een bezoek aan het centrum "Nos Pilifs" te Brussel ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het centrum. Deze vereniging heeft als doel de sociale integratie van kinderen met een handicap. Om dit doel te bereiken richtte zij o.a. een ambulant revalidatiecentrum op voor kinderen.