Ruimte voor wetenschap en techniek

  • 21/02/2008
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellences,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

C?est avec beaucoup de plaisir que je suis ici avec vous à la présentation du rapport final du Forum « Espace et Enseignement ». Pour la troisième fois en peu de temps, je prends connaissance d?initiatives brillantes du Fonds qui porte mon nom et où celui-ci sert de plateforme à la rencontre et la collaboration créative par delà nos frontières linguistiques.

Fin décembre, nous avons mis à l?honneur au Palais royal, des jeunes qui, dans le cadre de leurs études de journalisme, ont collaboré au projet Belgodyssée. Il y a deux semaines, j?ai assisté à une rencontre entre étudiants de dernière année d?infirmiers de Namur, de Gand et d?Eupen. Ces étudiants ont travaillé ensemble pendant une semaine sur le thème des assuétudes. Aujourd?hui le rapport final du Forum est devenu un magnifique projet. Nous en apprendrons davantage dans un instant.

Tijdens mijn vele contacten met landgenoten uit de economische en academische wereld, komt telkens weer naar boven hoe zeer onze economie afhankelijk is van het creëren van steeds grotere toegevoegde waarde. R&D en innovatie staan hierin centraal. Globalisatie biedt immers meer kansen, maar verhoogt ook de concurrentie. Het komt er op aan om mee te zijn in de kopgroep in zijn eigen domein. Dit kan alleen als nieuwe ideeën hun weg vinden naar nieuwe toepassingen. Hiervoor zijn in de komende decennia massaal meer ?kenniswerkers? nodig.

Meer jongeren dienen dus smaak te krijgen in wetenschap, technologie en techniek om de competitiviteit van onze economie te verzekeren. Ruimtevaart is hiervoor een ideaal instrument. Het is een innovatiekatalysator voor bijna alle wetenschappen : zij het geneeskunde, informatietechnologie of duurzame ontwikkeling, om er maar enkele te noemen.

En plus, je ne le vous cache pas, une passion pour l?espace m?habite depuis ma tendre enfance. Ma rencontre avec l?astronaute Frank Borman d?Apollo 8 m?a marqué. Ma carrière à la Force aérienne n?y est pas étrangère.

Il y a 16 ans, j?ai assisté depuis Cape Canaveral au lancement de la navette spatiale Atlantis avec Dirk Frimout à bord. Il y a 5 ans, c?était le tour de Frank De Winne.

België heeft dus met de jaren een traditie opgebouwd in de ruimtevaart en levert sindsdien internationaal een heel belangrijke bijdrage : onze astronauten zijn daar een prachtig voorbeeld van, het niveau van ons R&D in dit domein eveneens. Inspanningen vanwege de overheid, de universiteiten, maar ook de bedrijfswereld gaan hand in hand. En ruimtevaart is niet een zaak van grote bedrijven alleen, wij in België hebben KMO?s actief in dit vak die heel mooi werk leveren.

Je pense que l?idée, avec l?aide du Fonds, de réfléchir ensemble et de faire collaborer des personnes issues de l?aéronautique spatiale et de l?enseignement est particulièrement stimulante. Le fait de susciter l?intérêt des jeunes pour les matières scientifiques pendant l?enseignement primaire est de première importance pour notre économie.

En plus, cela peut aider les jeunes à trouver leur voie vers leur carrière professionnelle.
Je me réjouis tout particulièrement d?avoir pu suivre le développement des travaux du Forum. J?ai été informé par les réunions du Conseil d?administration des travaux au sein des groupes de travail. Tout au long du processus, j?ai senti battre le c?ur de votre Forum. Si ce rapport contribue maintenant à un plus grand attrait auprès des jeunes des études et des carrières scientifiques, alors il aura atteint son but.

U allen hier aanwezig ben ik zeer erkentelijk. Naast uw professionele bezigheden, maakte U de voorbije twee jaren tijd vrij om het project mee aan te sturen, samen na te denken, aan analyse te doen, aanbevelingen op te stellen, maar ook concrete resultaten te realiseren die vandaag tastbaar zijn.
Mijn dank gaat ook naar structurele partners : ESA, het Federaal Wetenschapsbeleid, betrokkenen uit de verschillende Gemeenschappen binnen ons land, onderwijs, de ruimtesector, bedrijven, het Fonds zelf, en vele tientallen anderen.

Ik dank Burggraaf Dirk Frimout. Het was op uw initiatief dat de Euro Space Foundation, in samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid en ESA, in 2004 reeds een symposium organiseerde binnen dezelfde problematiek. Het had de waarde van katalysator om later het Forum op de rails te zetten.
Om te besluiten, wil ik mij tot U richten, kolonel De Winne. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw inspirerend leiderschap van dit Forum Ruimtevaart en Onderwijs, maar meer nog voor de grootse wijze waarop u de uitzonderlijke kwaliteiten en competenties in de ruimtevaart die in ons land aanwezig zijn, op een positieve manier internationaal laat uitstralen. Beiden delen we de passie voor wetenschap en ruimtevaart, en kennen we het gevoel van het besturen van een jachtvliegtuig. Ik heb me nochtans beperkt tot het werk binnen de dampkring. U bouwde erbuiten verder uw schitterende carrière uit.
U begrijpt hoe intens verheugd ik was met uw aanduiding voor de nieuwe opdracht. Het verheugt me oprecht dat ik zo mijn interesse verder kan blijven beleven, door u tijdens die nieuwe zending te volgen. Ik wens U een boeiende voorbereiding voor uw toekomstige missie, en hoop U, zoals in 2002, in de steppen van Kazakstan vol vreugde en trots met een echte Russische omhelzing te mogen verwelkomen bij uw terugkeer.

Ik dank U.